Si din mening omfremtidens pastorale arbeid

 

Biskop Bernt Eidsvig  har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeid bør organiseres i Oslo katolske bispedømme. Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende? Vi i NUK har sammen med alle andre troende blitt invitert til å hjelpe denne arbeidsgruppen med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen. Man må være over 15år for å delta i denne undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym.

Tykk her for å delta i undersøkelsen Kartlegging av pastorale behov i OKB

 

Relevante nyheter