Landsmøte 2018 1

NUKs Landsmøte 2018

Helgen den 7. til og med 9. september ble NUKs landsmøte for 2018 avholdt på Mariaholm. Her deltok både Arbeidsutvalget (AUV), utvalgsledere og redaktører, distriktsrepresentanter og lokallagsledere. Flere viktige saker ble behandlet og vedtak fattet, noen ganger først etter heftige diskusjoner. NUKs arbeidsprogram for 2018/2019, samt aktivitetsplan og budsjett for 2019 ble gjennomgått og vedtatt.

Landsmøte 2018 Gruppebilde

 

Karitativt utvalg (KUT) presenterte to av Caritas Norges pågående prosjekter, og LM stemte over hvilket av dem som skal være fokus for Adventsaksjonen 2019. Valget falt på et prosjekt med yrkesopplæring av ungdom i Colombia for økt inntekt og fred.

 

Landsmøte 2018 5

 

Det ble tid til distriktsmøter hvor lokallagsledere, distriktsrepresentanter og regionsansvarlige i AUV snakket sammen om status i de ulike distriktene. Er det noen lokallag som har behov for et spesielt fokus? Hva ønsker vi å få til i distriktet i løpet av det neste året? Dette var noen av spørsmålene som ble diskutert.

LM vedtok å gi større frihet til lokallagene når det gjelder inkludering av «NUK» som en del av navnet. Gjeldende vedtekter sier nå at NUK må stå enten først i navnet, eller sist (i en parentes). Hensikten er å skape større synlighet og økt bevissthet rundt det faktum at NUK ikke bare finnes i Akersveien og på Mariaholm, men i hvert enkelt lokallag.

LM brukte også tid på presentasjon av kandidater til nytt AUV for 2018/19. Åtte kandidater stilte til valg, hvorav fire var nye. Jakob Voigt ble gjenvalgt til NUKs leder, og Katherine Esquivel ble valgt til nestleder. Øvrige medlemmer: Anja Zawadzka Persvold, Cornelia Ramse, Snit Ghebriel, Vivian Jensen, Vo Martin Bao Anh og Øyvind Johannes Vardenær Evenstad. Gratulerer til alle sammen.

Landsmøte 2018 NUKS Hovedstyret 2018/2019

 

En av de store endringene som ble vedtatt på LM var å endre navnet til NUKs styre fra AUV til Hovedstyret (HS). Det vil nok ta litt tid å bli vant til det, men dette er altså betegnelsen som skal brukes fra nå av.

Som vanlig på NUK-arrangementer var det messe hver dag (om morgenen), samt aftenbønn. Til glede for alle som deltok var det også planlagt underholdning på lørdag kveld, etter en lang dag med saksbehandling. Det var temafest med «fransk soirée» som tema, og det har nok aldri vært så mange alpeluer og stripete gensere på et NUK-arrangement før. Kvelden startet med en nydelig fransk tre-retters middag, etterfulgt av quiz om Frankrike med ost og kjeks.

Landsmøte 2018 4

 

Takk til alle de frivillige som deltok på LM for å bidra til å gjøre NUK så bra som overhodet mulig. Takk også til staben i NUK, til de som stilte opp som kokker og praktiske ledere, til NUKs ungdomsprest p. Andreas, og til alle som gjorde en innsats for denne helgen. Vi ser frem til hva som skal skje i det neste året, og ønsker velkommen tilbake til LM i 2019.

Skrevet av: Øyvind Evenstad

Bilde: Vuong Vu, Marta Widelska

Relevante nyheter