lulocolombia.travel

Adventsaksjonen 2019: Yrkesopplæring av ungdom i Colombia for inntekt og fred

 

Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikker sin årlige solidaritetsaksjon og gjøres i samarbeid med Caritas Norge. Under landsmøtet presenterte Karitativt utvalg (KUT) to av Caritas Norges pågående prosjekter, og det ble bestemt om at temaet for neste Adventsaksjonen 2019 blir: Yrkesopplæring av ungdom i Colombia for inntekt og fred.

Hand-Luggage-Only-20

Bilde: handluggageonly.co.uk

 

Colombia har opplevd en 50 år lang borgerkrig, frem til fredsavtalen ble signert i november 2016. Caritas har vært en nøkkel i fredsprosessen, og Caritas Norge er en viktig partner.

 

nomadicmatt.com

Bilde: nomadicmatt.com

 

De to delstatene Caquetá og Norte Santander var mest utsatt for konflikten, og her er landbruk viktigste inntektskilde. Likevel er landbrukssektoren underutviklet på grunn av mangel på investeringer – både statlige og private. Infrastrukturen er også dårlig, noe som resulterer i høye transportkostnader for bøndene. Det er lite mangfold i matproduksjonen, mange mangler tilstrekkelig og næringsrik mat. På grunn av konflikten har ikke bøndene vært organiserte, dermed hemmes bøndenes forhandlingsgrunnlag og de mister mulighet til økt lønnsomhet. Myndighetene har heller ikke levert de investeringene i infrastruktur, sikkerhet og bistand til nye prosjekter som de varslet, slik at bøndene skulle hjelpes til å legge om fra ulovlig kokadyrking til lovlige og mindre lukrative avlinger. Utdanning og støtte til omstilling til et sivilt liv er et sentralt punkt i fredsavtalen, og fremover må disse lovnadene oppfylles, om ikke kan det true freden.

Dagens situasjon: 

 • Over halvparten av innbyggerne i Caqueá-regionen lever under fattigdomsgrensen.
 • 0,6 prosent fikk teknisk assistanse.
 • 1,2 prosent har tilgang til kreditt.
 • 1,6 prosent av befolkningen dyrker til selvbruk.

Dette gjør Caritas Norge i Colombia:

Caritas Norge har tatt initiativ for å sikre at tidligere FARC-soldater får en ny levevei og ikke truer fredsprosessen gjennom å tilknytte seg nye kriminelle grupper. Arbeidet baserer seg på å støtte oppunder fredsbygging, forsoning, demokratibygging, sikre småbøndene mer effektivt landbruk, forbedre matvaresikkerheten, redusere fattigdom, redusere konfliktnivået og forebygge ulovlige avlinger og sikre at tidligere FARC-soldater og ungdom får yrkesopplæring og inntekt. Programmene utføres i samarbeid med lokalt næringsliv, myndighetene og tidligere geriljasoldater.

 

Shutterstock

Bilde:flashpack

 

Mål for adventaksjonen 2019:

Sikrer ungdommer i to tidligere geriljaområder i Colombia utdanning og yrkesopplæring slik at de kan få seg jobb og bedre sine levekår. Dette bidrar til å sikre fredsprosessen i landet gjennom følgende aktiviteter:

 • opplæring i effektivt og klimasmart landbruk
 • opplæring i markedsføring av produktene sine
 • småbønder organiseres for å redusere kostnader ved produksjon og salg
 • bedre klima og miljøforhold i landbruket
 • gi minst 50 prosent av yrkesopplæringsplassene til kvinner
 • sikre at kvinner deltar i beslutningsprosesser i lokalsamfunnet
 • høyne deltakelse av kvinner i prosjektene
 • lederopplæring.

Skrevet av: Caritas Norge

Relevante nyheter