Send inn søknad for støtte til lokallaget

Siden flere lokallag har vært sene med å sende inn søknad om Frifond Driftstøtte har vi åpnet opp igjen fristen for å søke til 15. november kl.23.59. Vi ber om at lokallag som ikke har sendt inn søknad gjør dette så raskt som mulig.

Hvert år deler NUK ut Frifondmidler til lokallagene som ønsker økonomisk støtte. Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Frifondmidlene skal gå til aktivitet i regi av lokallag og hvert enkelt lokallag skal selv bestemme over bruk av midlene. Støtten kan ikke tildeles mellomliggende lag, dvs. distriktene, eller brukes i utlandet. Frifondmidlene kan heller ikke brukes til å lønne ansatte, til innsamlingsaktivitet eller til å bygge egenkapital.

Lokallagene må ha brukt Frifondstøtten innen 1. mai i kalenderåret etter at de fikk pengene. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NUK. 80% av Frifondmidlene NUK mottar fordeles på alle lokallagene som bekrefter at de ønsker midlene. Driftsstøtten går til vanlig drift av lokallaget. Lokallaget må ha levert årsrapport og årsregnskap, samt rapport for bruken av Frifondmidlene for det foregående året for å motta støtte.

Trykk her for skjemaene

Relevante nyheter