Vel overstått Adventsaksjon 2018

Kjære privatpersoner, lokallag, menigheter og skoler.

Gratulerer med vel overstått Adventsaksjon 2018! Med deres bidrag og innsats har vi klart å samle inn hele 700.077,00 kroner! Det er til stor glede for oss i KUT (Karitativt utvalg) som jobber med denne aksjonen gjennom hele året. Vi er svært glade for at så mange har engasjert seg for at andre skal kunne få det bedre og vil med det gjerne dele noen tanker om akkurat det.

For nok en gang kan vi se tilbake på en vellykket Adventsaksjon. En aksjon hvor barn, unge og voksne i menigheter, skoler, klostre i hele Norge har engasjert seg for at andre skal få det bedre. Ja, til og med dyr fra bondegård har blitt en del av aksjonen! Det sier mye om engasjementet også i 2018. For at dette skulle bli mulig har folk gitt av sin tid, energi og oppmerksomhet og ikke minst vært kreative. Forberedelsene har vært mange og «stå-på-viljen» stor; folk har tålt å bli både kalde, våte, trøtte og slitne.

Adventsaksjonen 2018 gikk til å styrke jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo. Caritas skriver «Å redusere fattigdom og utrydde sult kan bare oppnås hvis alle har like muligheter, lik tilgang til ressurser og like muligheter til å delta i beslutninger som angår dem selv». Arbeidet vi støttet i 2018 handler om å stoppe diskriminering av jenter og kvinner. Dette blant annet å gi tilgang til skolegang og utdannelse, gi arbeid og aktiviteter for å øke selvstendighet og fokus på matsikkerhet for barn og gravide og familier. Målet er hjelp til selvhjelp for en bærekraftig utvikling. Nå kan vi glede oss over at de innsamlede midlene går videre til Caritas som gjør et forrykende arbeid akkurat i disse landene.

 

Som vi er kjent med er det en klar sammenheng mellom innsamlingsaksjonen og adventstiden, den tiden som er ment til forberedelse gjennom faste, bønn og almisser. Det handler om nestekjærlighet og å ta ansvar for å påvirke fordelingen av verdens goder og ressurser. For mennesket er skapt i Guds bilde, vi er en del av skaperverket og skaperverket er en gave til menneskeheten.  Imidlertid er godene ikke likt fordelt i dagens samfunn. I advents-, så vel som fastetiden før påske, blir vi ekstra påminnet vårt kall til å ta ansvar og handle for at andre skal få det bedre. At ansvaret for å faktisk handle var Pave Johannes Paul 2. klar på. Han mente at for å være et helt menneske er det viktig å ikke bare be og reflekter, vi må også handle. På den måten blir vi utfordret til å la vår tro og kjærlighet gjenspeiles i våre handlinger, slik at det blir noe mer enn tanker og ord. Adventsaksjonen er en måte å engasjere seg på, og hvor man gir avkall på goder, penger, tid, energi mm. Det er nestekjærlighet i praksis.

Vi vil takke alle som på den ene eller andre måten har bidratt til Adventsaksjonen 2018 for å styrke jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo.

Jeg vil avslutte med å takke Caritas for deres arbeid i feltet og for godt og utviklende samarbeid i 2018. Videre vil jeg takke NUK sentralt for støtte og hjelp gjennom hele året slik at vi fikk gjennomført aksjonen. Jeg vil takke KUT; for en fleksibel og kreativ gjeng, står på lenge før aksjonen starter for å nå ut til resten av landet i tide. Helt til slutt vil jeg komme med en spesiell takk til alle som har svart på kallet og på den måten gjort det mulig å sende en svimlende sum på kroner 700.077,00 til Uganda og DR Kongo.

 

Skrevet av Veronica Bongard

Relevante nyheter