Norges Unge Katolikker søker organisasjonskonsulent med kommunikasjonsansvar: 12 måneders vikariat (heltid)

Norges Unge Katolikker (NUK) er Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon, som arbeider for å styrke en katolsk identitet hos unge og fremme felleskap i Kristus. Grunnelementene i NUK er lokallagene – som spenner fra barne- og katekeselag til studentlag. Organisasjonen har ca. 80 lokallag og rundt 3000 medlemmer. NUK har 3 ansatte med hovedkontor i Oslo, og hundrevis av frivillige som blant annet arrangerer leirer og kurs, publiserer medlemsblader, organiserer Adventsaksjonen, vår årlige innsamlingsaksjon til støtte for Caritas Norge, og støtter opp om lokal aktivitet i menighetene.

NUK søker en vikar for en av våre organisasjonskonsulenter som skal ut i fødselspermisjon. Stillingen vil ha ansvar for organisasjonens kommunikasjon utad til våre medlemmer og til andre interesserte, samt NUKs visuelle profil. Vi ønsker en person med erfaring fra publisering på nett og sosiale medier, og som kan bistå våre frivillige med grafisk design og layout. Dette inkluderer erfaring med WordPress, Facebook Pages, Instagram, og en bred erfaring med Adobe-programvare. Jobben innebærer oppfølging av frivillige, så gode formidlingsegenskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, men det er gode muligheter for avspasering og hjemmekontor.

NUK tilbyr spennende og variert arbeid, med sentral beliggenhet i Oslo. Du vil få anledning til å jobbe med engasjerte ungdommer og unge voksne. NUK er en katolsk organisasjon, men oppfordrer alle til å søke, uavhengig av tro- og livssyn. NUK samarbeider tett med Oslo Katolske Bispedømme, Trondheim Stift, Tromsø Stift, og Caritas Norge, og byr på en mangfoldig arbeidsplass med gode muligheter for videreutvikling og flerkulturelt arbeid på tvers av generasjoner og potensiale til å bidra til barne- og ungdomsarbeid over hele landet.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle NUKs profil på nett (sosiale medier og hjemmeside)
 • Utforming og grafisk produksjon av materiell som sendes ut fra NUK – brosjyrer, publikasjoner, nyhetsbrev
 • Oppfølging av redaksjonene og flere av våre utvalg
 • Oppfølging og veiledning av utvalg og arrangement i spørsmål om grafisk design og kommunikasjon
 • Oppfølging av personvern og GDPR
 • Samarbeide med Oslo Katolske Bispedømmes kommunikasjonsavdeling i fellessaker.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen kommunikasjon, medier, informasjon, eller journalistikk – fullført Medier og Kommunikasjon på videregående skole eller bachelor
 • Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdannelse
 • Kjennskap til nettpublisering (helst WordPress) og sosiale medier
 • Produksjon av innhold til nettsider og blader – bilde/tekst er et krav, videoproduksjon er en fordel.
 • Erfaring med Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign, Lightroom, Premiere, Illustrator, etc.) – legg gjerne ved, eller vis til, tidligere arbeid
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk. Flere språk er en fordel – gjerne engelsk/polsk/spansk/vietnamesisk/litauisk/fransk eller andre språk som er relevante for arbeid i Den katolske kirke
 • Kjennskap til NUK og Den katolske kirke i Norge er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Høy arbeidskapasitet
 • Engasjert i frivillighet
 • Analytisk, nytenkende, lærevillig, og nysgjerrig
 • God estetisk sans
 • Interesse for digitale medier

Vi tilbyr:

 • En spennende og meningsfylt jobb
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et ungt og spennende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å jobbe for en levende og dynamisk organisasjon
 • Fleksibel arbeidstid
 • God kantineordning
 • 3 uker opplæring og overlapping

Tiltredelse: opplæring f.o.m. mandag 17. februar med full overtagelse 9. mars – opplæringstid og behov kan avtales nærmere.

Lønn: Minimum lønnstrinn 30 i statens hovedlønnstabell, med tillegg for utdanning og erfaring.

Ved spørsmål om stillingen kontakt Stephen Richard Trotter (23 21 95 40, gensek@nuk.no). Søknad med kortfattet CV sendes til: gensek@nuk.no innen 10. januar 2020. Intervju avholdes 27. og 28. januar, med beslutning fra Hovedstyret 29. januar.

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert