Risikovurdering og smittevernstiltak

Vi er kjempeglade for å kunne arrangere sommerleirer i år! De nasjonale tiltakene har blitt lettet nok til at vi, med en robust i hånden, føler at vi kan arrangere sommerleirer hvor både deltagere, foreldre, og ledere kan føle seg trygge. Alle våre leirsjefer vil få nøye oppfølging før og under leir slik at de kan planlegge og gjennomføre leirene sine på best mulig måte. I noen tilfeller vil det bety å begrense antall deltagere, nytenkning om hvordan å gjennomføre aktiviteter med godt smittevern, og ikke minst at leirsjefer får de ressursene de trenger. Både Leirutvalget og staben vil være tilgjengelig for leirsjefene under leirene. Foreldre oppfordres til å følge leirene på NUKs sosiale medier.

Foreldre/foresatte som har spørsmål om spesifikke leire kan ta kontakt med generalsekretær, Stephen Trotter (nuk@nuk.no). NUK oppfordrer alle som vurderer å melde seg på leir (eller melde sine barn på leir) til å lese risikovurderingen og smittevernstiltaksplanen. Vi oppfordrer også til å laste ned FHIs Smittestopp-app, skulle en deltager få innen ti dager før leiren at de har hatt nærkontakt med et bekreftet smittetilfelle så ber vi at man tar kontakt med kontoret.

En trygg leir er avhengig av at deltagere og lederteam står sammen om å overholde godt smittevern.

En stor takk går til alle som har jobbet i samfunnskritiske roller og gjort det mulig for oss å få ned smittetilfellene nok til at leirene kan gjennomføres, og vi ber for alle som har vært og er rammet av korona-viruset.

Beredskap og risikovurdering – Sommerleir 2020 (Covid-19)

Smittevernstiltak – leir

Hilsen

Stephen Richard Trotter, NUK Generalsekretær

 

Bilde: www.digi.no

Relevante nyheter