Adventsaksjonen 2019 – Fisk For Fremtiden

Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikkers (NUK) årlige solidaritetsaksjon som vi arrangerer i samarbeid med den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas.

 

Adventsaksjonen (AA) 2019 ble offisielt avsluttet under NUKs landsmøte i slutten av september, da totalsummen av de innsamlede pengene fra aksjonen ble publisert, og sjekken ble overrakt til Caritas. Barn og unge fra hele Norge bidro til at det ble samlet inn 571 139 kroner til yrkesopplæring for ungdom i Colombia.

Colombia opplevde en 50 år lang borgerkrig, fram til fredsavtalen ble signert i 2016. De to delstatene Caquetá og Norte Santander var mest utsatt for konflikten. Folk i disse områdene lever av landbruk, men på grunn av konflikten og manglende satsning fra myndighetene, har matproduksjonen vært veldig lav. Pengene fra AA 2019 går til å gi ungdommer opplæring i klimasmart landbruk og fiskeoppdrett. Dette skal bidra til økt inntekt, bedre levevilkår og minske risikoen for at ungdommene rekrutteres til aktiviteter som truer freden i området. Ved å gi ungdom utdannning i fiskeoppdrett får de muligheter for arbeid og en stabil inntekt. Det bidrar også til bedre ernæring på landsbygda der ungdommene og deres familier bor. Opplæringen består også av hvordan å utarbeide forretningsplaner, oppstart av egen bedrift og fredsbyggende arbeid. Caritas’ arbeid med prosjektet «Fisk for utvikling» startet i januar 2019, og har som mål å gi studenter mellom 13-18 år opplæring som vil gi dem arbeid. Åtte skoler på landsbygda deltar i prosjektet.

I 2020 går de innsamlede midlene til Caritas’ prosjekt i Mali i Vest-Afrika. Målene for årets aksjon er blant annet å sørge for mer stabil matsikkerhet for 54 000 barn og voksne, gi opplæring i klimasmart landbruk, opprette frøbanker, sikre småbønder tilgang til markeder, opprette spare-lånegrupper for kreditt til investering og gi opplæring i godt husdyrhold for ku, geit og sau. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere for å samle inn penger til Mali, så vi kan gjøre hverdagen bedre for befolkningen der.

Hilsen Karitativt Utvalg

Relevante nyheter