Landsmøtet 2022

Her finner dere sakspapirene for årets landsmøte 9.-11. september. De blir også sendt ut til alle påmeldte, lokallagsledere, LS og andre inviterte.

Sakspapirer (med vedlegg)

Andre relevante vedlegg (er også inkludert i sakspapirene over)

Økonomi

Signert årsregnskap 2021 med noter

Revisjonsberetning

Budsjettforslag 2023

Varslingsrutiner

Forslag til etiske retningslinjer for NUK

Forslag til Varslingsrutiner (klarspråk)

Retningslinjer for NUKs Varslingsutvalg

 

Relevante nyheter