Aftenbønn I

Herre, til deg tar jeg min tilflukt, la meg aldri i evighet bli til skamme. Frels meg ved din rettferd, lytt til mitt rop, kom meg til hjelp. Vær meg et vern, en klippe, en bord til frelse. For ditt navns skyld vil du føre og lede meg. Jeg overgir min ånd i dine hender, du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. La ditt åsyn lyse over din tjener og frels meg i din godhet. Amen.

Aftenbønn II

Herre, våk med dem som i denne natt våker og sørger. Forbarm deg over dem som kjemper med uro og tvil, ta de syke i din varetekt, skjenk lindring til alle som lider, velsign de døende, omgi oss med ditt vern og gi oss din hellige fred. Amen.