Bidra på leir

Ønsker DU å hjelpe til på NUKs

 • Ukesarrangement:
  • Sommerleir & Påskeleir
 • Helgearrangement:
  • ledertrening, Adventsaksjonshelg, 18+ og mye mer

Da har du kommet til riktig plass.

NUKs leirer har spesifikke sentrale roller for ledere:

 • Leirsjef
  • Leirsjefen har det overordnede ansvar, og det er du som må sørge for gjennomføringen av leiren fra du påtar deg ansvaret og frem til leirrapport og regnskap er levert. Mesteparten av jobben som leirsjef ligger i planleggingen og tilrettelegging for de øvrige lederne i leirteamet.
 • Praktisk
  • Som praktisk er du leirsjefens viktigste medspiller, både med planleggingen og under leiren. Dine oppgaver er å sørge for at alle praktiske detaljer rundt leiren er på plass.
 • Kokk
  • Som kokk er du ansvarlig for at deltagere får god, sunn og variert mat gjennom hele leiren. Det innebærer også at du har ansvar for innkjøp av mat innenfor rammene av leirbudsjettet.
 • Aspirant
  • En aspirant er en leder under 18 år og teller ikke ved beregning av antall ledere. Hjelpeledere skal kun brukes dersom det er mulig å få tak i andre ledere eller ved andre spesielle hensyn.

Flere er beskrevet i NUKs håndbøker

Bli medlem av NUKs lederbank på facebook!

https://www.facebook.com/groups/863656490342908/