NUK - Distrikt Øst

Hjem

Kontaktpersoner

Johanna Ballano

Distriktsrepresentant Øst
98086843
E-post

 

Man kan få mer informasjon om hvert enkelt lokallag enten ved å kontakte sognepresten/menighetskontoret i de respektive menighetene, NUKs distriktsrepresentant eller NUKs sekretariat.