Kontaktpersoner

Silje Nguyen

Distriktsrepresentant Østfold
90283229
E-post

Man kan få mer informasjon om hvert enkelt lokallag enten ved å kontakte sognepresten/menighetskontoret i de respektive menighetene, NUKs distriktsrepresentant eller NUKs sekretariat.