Hovedstyret

Hovedstyret er NUKs styre og leder NUKs virksomhet mellom landsstyremøtene i samsvar
med vedtektene, LMs vedtak, arbeidsprogrammet, samt etter de retningslinjer
som LS fastsetter. Medlemmene i Hovedstyret velges på Landsmøte (LM).

Alle henvendelser kan sendes til: hs@nuk.no dersom du ikke vet hvem du skal kontakte ut ifra oversikten under.

Hovedstyret 2020/2021

Theresa-nguyen

Theresa Nguyen

Fungerende leder

E-post

anhlyn-truong

Anhlyn Truong

Styremedlem

E-post

Nikolai-rasmussen

Nikolai Rasmussen

Styremedlem

E-post

-vuong-vu

Vuong Vu

Styremedlem

E-post

Martin-le

Martin Le

Styremedlem

E-post

Jens Long Nguyen

Styremedlem

E-post

Rollebeskrivelser

Leder:

·      Lede styret

·      Ekstern kommunikasjon og representasjon

·      Samarbeid med stab og andre

·      Økonomistyring

·      Trivsel

Nestleder:

·      Arrangere hovedstyremøter og arrangement

·      Sikre fremdrift i styret

·      Koordinere arrangementsdeltagelse

·      Følge opp Økonomisk Utvalg

·      Struktur i styrets arbeid

Lokallagsutvikler:

·      Identifisere fokuslokallag

·      Gjenopplive fokuslokallag

·      Samarbeide med Organisasjonskoordinator og distriktsrepresentanter

·      Kommunisere med LTU og LUT

·       Få personvern som tema i lokallagshåndboken(+ håndtere sensitiv info)

Lederutviklingskoordinator:

·      Følge opp utvalget LTU

·      Følge opp utvalget LUT

·      Samarbeide med LTU/LUT om å forbedre lederbank

·      Følge opp MINUTT

·      Følge opp arbeidsgruppe for psykisk helse på leir

·      Følge opp valgkomiteen

Fellesskapskoordinator:

·      Følge opp utvalget MUT

·      Følge opp utvalget KUT

·      Følge opp BUT

·      Fokus på familieaktiviteter

Koordinator for unge voksne :

·      Følge opp 18+ utvalget

·      Følge opp WYD-sjefer

·      Bidra til nordisk samarbeid

·      Følge opp redaksjonene

Organisasjonskoordinator:

·      Arrangere LS

·      Arrangere LM

·      Promotering på LM, vise hvordan NUK er bygd opp

·      Arrangere overlappingshelg (sept 2020)

·      Arrangere arbeidshelg (januar 2020)

·      Følge opp distriktsrepresentanter