Hovedstyret

Hovedstyret er NUKs styre og leder NUKs virksomhet mellom landsstyremøtene i samsvar
med vedtektene, LMs vedtak, arbeidsprogrammet, samt etter de retningslinjer
som LS fastsetter. Medlemmene i Hovedstyret velges på Landsmøte (LM).

Alle henvendelser kan sendes til: hs@nuk.no dersom du ikke vet hvem du skal kontakte ut ifra oversikten under.

Hovedstyret 2022/2023

Vivian Phan

Leder

E-post

Theresa-nguyen

Theresa Nguyen

Nestleder

E-post

Anna Vu

Styremedlem 1

E-post

Nikolai-rasmussen

Nikolai Rasmussen

Styremedlem 2

E-post

Hoang Vu

Styremedlem 3

E-post

anhlyn-truong

Anhlyn Truong

Styremedlem 4

E-post

-vuong-vu

Vuong Vu

Styremedlem 5

E-post

Ansvarsområde

Leder:

 • Trivsel i HS
 • Oppstart- og medarbeidersamtaler i HS
 • Ekstern representasjon
 • Oppfølging v Generalsekretær og Stab
Nestleder:

 • Forberede HS-møter og saksliste
 • Lede HS-møter
 • Sosiale arrangement for HS (retrett, julebord, sommeravslutning)
 • Distrikt Østviken
Styremedlem 1:

 • SUK/DUK
 • Distrikt Sør
 • Redaksjoner
 • Studietur
Styremedlem 2:

 • Distrikt Midt
 • Distrikt Oslo
 • MinUt
 • MUT

Styremedlem 3:

 • Distrikt Innlande
 • Distrikt Vest
 • 18+ utvalget
 • KUT

Styremedlem 4:

 • LUT
 • LTU
 • LS/LM
 • Gaveansvarlig
Styremedlem 5:

 • WYD sjef
 • BUT
 • Distrikt Vestviken
 • Distrikt Nord
 • Vagkomité