Hovedstyret

Hovedstyret er NUKs styre og leder NUKs virksomhet mellom landsstyremøtene i samsvar
med vedtektene, LMs vedtak, arbeidsprogrammet, samt etter de retningslinjer
som LS fastsetter. Medlemmene i Hovedstyret velges på Landsmøte (LM).

Alle henvendelser kan sendes til: hs@nuk.no dersom du ikke vet hvem du skal kontakte ut ifra oversikten under.

Hovedstyret 2019/2020

leder NUK 2019 2020 Brion

Brion Lance Caguiat

Leder av NUK
93827003
E-post

Cornelia Ramse

Nestleder i HS
97551003
E-post

Lederutviklingskoordinator 2019 2020 Ludvig

Ludvig Hareide

Lederutviklingskoordinator
94175615
E-post

Martin Nguyen

HS Lokallagsutvikler
47675666
E-post

fellesskapskoordinator Juliane

Juliane Ottersen

HS Fellesskapskoordinator
40533484
E-post

Isak Slettebo

Isak Slettebø

HS Koordinator for unge voksne
90296123
E-post

Organisasjonskoordinator Isabell

Isabell Tran

HS Organisasjonskoordinator
99378584
E-post

Rollebeskrivelser

Leder:

·      Lede styret

·      Ekstern kommunikasjon og representasjon

·      Samarbeid med stab og andre

·      Økonomistyring

·      Trivsel

Nestleder:

·      Arrangere hovedstyremøter og arrangement

·      Sikre fremdrift i styret

·      Koordinere arrangementsdeltagelse

·      Følge opp Økonomisk Utvalg

·      Struktur i styrets arbeid

Lokallagsutvikler:

·      Identifisere fokuslokallag

·      Gjenopplive fokuslokallag

·      Samarbeide med Organisasjonskoordinator og distriktsrepresentanter

·      Kommunisere med LTU og LUT

·       Få personvern som tema i lokallagshåndboken(+ håndtere sensitiv info)

Lederutviklingskoordinator:

·      Følge opp utvalget LTU

·      Følge opp utvalget LUT

·      Samarbeide med LTU/LUT om å forbedre lederbank

·      Følge opp MINUTT

·      Følge opp arbeidsgruppe for psykisk helse på leir

·      Følge opp valgkomiteen

Fellesskapskoordinator:

·      Følge opp utvalget MUT

·      Følge opp utvalget KUT

·      Følge opp BUT

·      Fokus på familieaktiviteter

Koordinator for unge voksne :

·      Følge opp 18+ utvalget

·      Følge opp WYD-sjefer

·      Bidra til nordisk samarbeid

·      Følge opp redaksjonene

Organisasjonskoordinator:

·      Arrangere LS

·      Arrangere LM

·      Promotering på LM, vise hvordan NUK er bygd opp

·      Arrangere overlappingshelg (sept 2020)

·      Arrangere arbeidshelg (januar 2020)

·      Følge opp distriktsrepresentanter