Informasjon

Norges Unge Katolikker (NUK) har mange forskjellige aktiviteter over hele landet. Lokallagene bestemmer selv hva de vil gjøre på sine møter og arrangement. Her er det stor variasjon, alt fra medlemskvelder i menighetssalen til hytteturer. Hvis flere lokallag ønsker å møte hverandre kan man gå sammen om å arrangere et distriktstreff, noe hvert distrikt prøver å få til minst en gang i året.

Nasjonalt arrangerer NUK hvert år en rekke leirer. Disse er for barn og ungdom helt opp til unge voksne over 18 år. Vi har både påskeleirer og sommerleirer. I tillegg arrangere NUK ledertrening og forskjellige tilbud til unge voksne.

NUK er også arrangør for den norske deltakelsen på verdensungdomsdagene som arrangeres hvert andre til tredje år. Neste gang er Lisboa 2023, og planleggingen er allerede i gang.

 

Se lenkene nedfor for mer informasjon:

Leir

Ledertrening

Adventaksjonen

World Youth Day