Medlemskap

Medlemskap og fordeler

Enkeltmedlem 0-25 år           kr. 50   

Enkeltmedlem 26-36 år        kr. 200

Som medlem i NUK er du med på å støtte barne- og ungdomsarbeidet i Den Katolske Kirke!

Du får:

  • Et av våre medlemsblad Arken eller Credimus tilsendt i posten
  • Muligheten til å bli med i et lokallag i din menighet
    • Medlemskapet ditt i lokallaget gir det krav på driftstøtte og prosjektstøtte
  • Medlemspris på våre arrangement – fra påske- og sommerleir til helgearrangement!
  • Muligheten til å delta på NUKs reise til Verdensungdomsdagene
  • Mulighet til å søke reiserefusjon for reise til/fra NUKs sentrale arrangement

 

Medlemsskapet ditt i NUK er personlig og må fornyes hvert år ved at du betaler medlemskontingenten din.

Medlemsskapet gjelder for kalenderåret. Foreldre kan melde inn og betale kontingent for sine barn inntil de fyller 15år.      

Salgsvilkår finnes her

Støttemedlemskap                            kr. 400 

For deg over 35 år

Synes du NUK er en fin organisasjon? Er du for gammel til å være vanlig medlem? Kanskje støttemedlemskap er noe for deg!

NUK setter utrolig stor pris på alle som ønsker å være støttemedlem. Ikke bare hjelper dere oss økonomisk gjennom å betale kontingenten, men dere blir også holdt oppdatert over det som skjer i NUK gjennom bladene våre og annen tilsendt informasjon. På den måten kan støttemedlemmene våre være gode ambassadører for NUK som kan anbefale sine barn, barnebarn eller ungdommene i menigheten om å dra på leir, ledertrening og alt det morsomme som skjer i NUK!

 

Meld deg inn/se medlemsprofilen din her!

(Gjelder bare fra 2021)