Ministrantenes bønn

Tilbake til "Katolske bønner"

Bønnekort for ministranter

Bønn før messen

Herre Jesus Kristus, du har kalt oss til tjeneste ved ditt alter. Det er en stor ære for oss å kunne tjene deg. Når vi hører ditt ord og feirer gudstjeneste, er du midt iblant oss. Hjelp oss å utføre vår tjeneste med verdighet slik at vi i ditt nærvær vokser i troen. Amen

Bønn etter messen

Herre, vi takker deg for ditt nærvær i ord og sakrament. La oss få bære din fred ut i verden. Hjelp oss å være gode, bevar oss fra synd og skyld. Gi oss å vokse i alt som er godt, og la oss få være dine vitner i vår hverdag. Kall mange mennesker inn i ditt følge så ditt rike må komme til alle mennesker. Amen.

Bønn for ikledning

Til sutanen

Herre, du er min arvedel og mitt beger. Du er Den som skal gjenopprette min arvedel.

Til korskjorten

Kle meg, Herre, som et nytt menneske, som er skapt av Gud i sann rettferd og hellighet.