NUKs Formålsparagraf

Norges Unge Katolikker (NUK) er en sammenslutning av lokallag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge eller andre instanser i Kirken. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene. Organisasjonen er til for alle unge katolikker i Norge: barn, ungdom og unge voksne. Som katolsk organisasjon hører NUK inn under biskopenes hyrdeansvar og følger deres avgjørelser i Norsk Katolsk Bisperåd i spørsmål som gjelder katolsk tro og moral. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

NUK har flere satsningsområder som alle sikter inn mot samme mål: å hjelpe unge katolikker til å leve og vokse i sin tro som aktive medlemmer i sine menigheter. NUK ønsker med sin formålsparagraf Tro,Felleskap og Handling å sette fokus på organisasjonens hovedlinjer i sitt arbeid og virke.

Tro:

  • Bygge opp en katolsk identitet hos de unge.
  • Synliggjøre en levende og ung kirke.

Fellesskap:

  • Være et møtested hvor en kan oppleve et fellesskap med andre unge, i katolske omgivelser.
  • Strebe etter flerkulturelt mangfold.
  • Styrke vårt fellesskap i Kristus og feire det i messen.

Handling:

  • Fremme veksten i troen og skape engasjement i Kirken og i samfunnet, og svare på de nye utfordringer vi møter der.
  • Være en ressurs for barne- og ungdomsarbeidet i menighetene.
  • Lære å gjenkjenne Kristus i våre medmennesker og handle deretter.