Om oss

Foto: Ivan Vu

Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fellesskap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre katolikker. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene. NUK støttes av biskopene i de tre katolske stiftene i Norge.

Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkelbegrepene Tro, Fellesskap og Handling, slik det er beskrevet i organisasjonens formålsparagraf.

Organisering
NUK er organisert på tre nivåer: Lokalt, regionalt (distriktene) og sentralt/nasjonalt.

  • Det lokale arbeidet er det primære i NUKs virksomhet. Organisasjonen har lokallag rundt om i hele landet. Her treffes barn og ungdommer for å bygge opp vennskap og fellesskap med hverandre i troen, og for å gjøre ting for andre mennesker. NUKs øverste organ er det årlige landsmøtet, hvor delegatene fra lokallagene er i flertall.
  • Distriktene er sammenslutninger av lokallagene innenfor et geografisk område. Organisasjonen har syv distrikter: Nord, Midt, Vest, Sør, Øst, Oslo og Østfold.
  • NUKs sentralledd er: Hovedstyret, inkludert leder, og Landsstyret, utvalgene og redaksjonene. NUK sentralt har kontorer i Akersvien16A hvor generalsekretæren, organisasjonskonsulentene og ungdomsprest holder til. Både leder og resten av Hovedstyret velges av Landsmøtet.

Aktivitet

NUK arrangerer flere barne- og ungdomsleire i løpet av året, i tillegg til pilegrimsturer og helgarrangement for unge voksne. NUK har også et ledertreningsprogram for unge frivillige.

  • Regionale barneleire for barn årene de fyller 8-12år
  • Nasjonal juniorleir for barn årene de fyller 13-15år
  • Nasjonal ungdomsleir for ungdom årene de fyller 16-18år
  • Påskeleir for konfirmanter
  • Påske+ for konfirmerte
  • Ledertrening Vår/Høst
  • Pilegrimstur 18+