Vedtekter for Norges Unge Katolikker

Vedtektene til NUK er vedtatt av Landsmøte, og disse endres og oppdateres på Landsmøte. Dette er organisasjonens viktigste styringsdokument som forteller om hvordan organisasjonen skal driftes. Endringsforslag til vedtektene må sendes inn til Hovedstyret innen tre måneder før Landsmøte i september. Her kan du se NUKs gjeldene vedtekter:

Vedtekter 2023

Vedtekter 2020

Vedtekter 2019

Vedtekter 2018

Vedtekter 2017