Ledertrening

Hvem

Ledertreningsopplegget i Norges Unge Katolikker (NUK) er beregnet på deg som er konfirmert. Du er engasjert og tar troen din på alvor. Du vil gjerne møte andre unge katolikker og har lyst til å gjøre en innsats i Kirken.

Hva

Ledertreningsopplegget i NUK går over 2 år, med 4 kurshelger på Mariaholm (Høst- og vårsamling). I tillegg vil du ha noen praksisoppgaver i din egen menighet, og du vil delta i Adventsaksjonen sammen med lokallaget i menigheten din.

Etterpå

Du vil få diplom fra NUK som bevis på fullført ledertrening. NUK tilbyr også leirlederkurs og 18+ helger (ledersamlinger).

Spørsmål?

Send e-post til Ledertreningsutvalget (LTU): ltu@nuk.no

Lederbank

Ønsker du å registrere deg i NUKs lederbank? Da vil leirsjefer lettere kunne kontakte deg med forespørsel om å være leder på leir. Registrer deg nå!

HVA ER LEDERTRENING?

TROSKURSET

Trokurset er et kurs som deltakerne og kursholder gjennom gode samtaler, spørsmål og svar snakker om troen, deler sine erfaringer med hverandre.  Sammen får de en opplevelse av fellesskapet gjennom arbeid mot et felles mål.

BØNNEKURSET

Gjennom dette kurset vil kursholderen sammen med deltakerne lære mer om bønn. Dette vil være et kurs hvor fellesskapet står sterkt gjennom bønn. Sammen gjennom samtale og diskusjoner skal alle få muligheten til å lære mer om bønn, ulike måter å be på og hva det vil si å be.

LOKALLAGSLEDERKURSET

Ved dette kurset vil kursholder og deltakere jobbe sammen og løse forskjellige utfordringer som mange av lokallagsledere møter på i den daglige basis. Sammen skal de praktisk og teoretisk jobbe mot å forstå ansvaret til lokallagsledere og veiledere hverandre til et større felleskap på lokaltnivå.

LEIRLEDERKURSET

Leirleder kurset har fokus på hvordan man skal være leder på leir eller helgearrangementer. Gjennom dette kurset vil kursholder og deltagere jobbe sammen forskjellige utfordringer som mange leirledere møter på leir. Sammen skal de praktisk og teoretiske jobbe mot å forstå ansvaret til en leirleder og veilede hverandre hverandre til et større felleskap på nasjonaltnivå.

18 + KURSET (og de som har fullført ledertrening som er under 18)

Visste du at hjernen er formbar og at den psykologiske modenheten påvirker trosopplevelsene våre? At du kan lære å «styre hjernen» og hvilke tanker du velger å lytte til, som i neste omgang påvirker hvordan du behandler deg selv og andre?

På dette kurset får du kunnskap om nevroplastisitet, grensesetting, forskjellen på modne og umodne tanker, hva du kan gjøre i vanlige psykisk ubehagelige situasjoner, om ansvar, om kall, om kontemplativ bønn og å forstå hvorfor man gjør gode og dårlige handlinger.

Du vil bli kjent med din indre treåring, med dine egne grenser, med lytteteknikker, og få noen nyttige verktøy til å få et bedre trosliv, samt bli en trygg og god leder for andre.

Praksis i menigheten

Som en del av ledertreningsopplegget i NUK inngår en praksis i din egen menighet. Dette vil avtales individuelt med hver enkelt deltaker og deres menighet. Du vil få mer informasjon om dette når du deltar på kurs på Høstsamling og Vårsamling. Oppgaver som kan være aktuelle, er: oppgaver i barne- og ungdomsarbeid, assistent i katekesen, hjelpe til med kirkekaffe, hjelpe til med Evangelieforklaring, lesninger under Messen o.a.

Adventsaksjonen

Adventsaksjonen er NUKs årlige samarbeidsaksjon med Caritas Norge, og vår årlige innsats for rettferdighet i verden. Som katolikker er vi forpliktet til å være på de fattiges side, og vi er forpliktet til bry oss om vår neste. Derfor er deltakelse i Adventsaksjonen i din egen menighet en naturlig del av ledertreningen i NUK. Du vil få mer informasjon om dette når du deltar på kurs på Høstsamling og Vårsamling.

Ledertreningsutvalget - LTU

Catarina Vu

Leder i Ledertreningsutvalget (LTU)

E-post