Om oss

Foto: Ivan Vu

Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende katolske barne- og ungdomsorganisasjon. Vi består av lokallag over hele landet og har rundt 3000 medlemmer hvert år. Medlemskap i NUK er enhver individuelt innmeldt person under 35 år, samt ledere i NUKs lokallag/grupper og tillitsvalgte (herunder menes også menighetens barne- og ungdomskontakt), som har betalt medlemskontingenten (i det inneværende året). Medlemskap forutsetter tilslutning til NUKs formål. Som katolsk organisasjon hører NUK inn under biskopenes hyrdeansvar og følger deres avgjørelser i Norsk Katolsk Bisperåd i spørsmål som gjelder katolsk tro og moral. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkelbegrepene Tro, Fellesskap og Handling, slik det er beskrevet i organisasjonens formålsparagraf.

Hvem er vi?

Ansatte