Stab

Staben

Portrettfoto

Stephen Trotter

Generalsekretær
23 21 95 40
E-post

Kim Anh Le

Organisasjonskonsulent
23 21 95 46
E-post

p. Andreas Rupprecht

Ungdomsprest

E-post

Aleksandra Sramkowska

Kommunikasjonskonsulent

E-post

Staben holder til i NUK-kontorene i Akersveien i Oslo, gaten kjent som Lille Vatikanet. Her finner du også St. Olav domkirke, Oslo Katolske Bispedømme sine kontorer, St. Eystein presteseminar, St. Sunniva skole, St. Joseph kirke og St. Olav bokhandel.

NUK-kontoret er bemannet mandag til fredag mellom kl. 10.00-16.00. Våre frivillige bruker ofte lokalene våre til møter og lengre arbeidsøkter. Bare ta kontakt hvis du trenger å bruke et av rommene her!

Adresse:

Akersveien 16A

0177 Oslo

Tlf: 23 21 95 40

E-post: nuk@nuk.no

Kart:

Kontonummer:

3000 16 91399 (NUK)

3000 16 91410 (Adventsaksjonen)