Kontaktpersoner

Cecilia Huyen Tran To

Distriktrepresentant Sør
97906314
E-post

 

Man kan få mer informasjon om hvert enkelt lokallag enten ved å kontakte sognepresten/menighetskontoret i de respektive menighetene, NUKs distriktsrepresentant eller NUKs sekretariat.