Landsmøtet

Landsmøtet er NUKs høyeste organ og arrangeres årlig. Viktige saker på Landsmøtet er bl. a. valg av NUKs leder og hovedstyre, vedtak av regnskapet for året og budsjettet for

neste år, og vedtak av NUKs arbeidsprogram for en periode.

 

Referat fra tidligere landsmøter:

 

Filer