Landsmøtet

Landsmøtet er NUKs høyeste organ og arrangeres årlig. Viktige saker på Landsmøtet er bl. a. valg av NUKs leder og hovedstyre, vedtak av regnskapet for året og budsjettet for

neste år, og vedtak av NUKs arbeidsprogram for en periode.

 

Landsmøtet og referat fra tidligere landsmøter:

  • Referat – Landsmøte 2019
  • Referat – Landsmøte 2018
  • Referat – Landsmøte 2017

Filer