Landsmøtet

Landsmøtet er NUKs høyeste organ og arrangeres årlig. Viktige saker på Landsmøtet er bl. a. valg av NUKs leder og hovedstyre, regnskapet og budsjettet og NUKs arbeidsprogram og aktivitetsplan.

 

Referat fra tidligere landsmøter:

 

Filer