Ressurser for lokallag

Her ligger NUKs ressurser for lokallag. Disse sidene skal gjøre det lettere for dere i lokallag til å:

 • Søke frifond for drift og prosjekter
 • Sende rapportskjema for drifts- og prosjektstøtte
 • Skrive årsrapport og årsregnskap
 • Sette opp et budsjettmal for året
 • Ha tilgang til NUKs standard vedtekter for lokallag
 • Sette opp et årsprogram for semesteret (vår- og høst termin)

Er det noe spørsmål til dokumentene, er det bare å si ifra på e-mail til: nuk@nuk.no

Frifond

Retningslinjer for Frifond 2024

Hvert år deler NUK ut Frifondmidler til lokallag. Midlene deles ut for et kalenderår, og alle midlene må brukes innen slutten av året. Ubrukte midler må tilbakebetales på slutten av året. Det er svært få begrensninger på hva midlene kan brukes til, men de kan ikke brukes til følgende: lønn/honorar for lokallagstyret, bygging av egenkapital, distriktstreff, alkohol, tobakk eller annen rus, eller som bidrag til innsamlingsaksjoner. Det er to måter å søke Frifondsmidler på: driftstøtte og prosjektstøtte.

Driftstøtte går til vanlig drift av lokallaget, for mat, snacks, utstyr eller aktiviteter som lokallaget har lyst til å gjennomføre i løpet av året. Disse midlene kan også brukes til å subsidiere deltakelse på sentrale arrangement.

Prosjektstøtte er beregnet på større aktiviteter eller prosjekter som lokallaget ønsker å gjennomføre, for eksempel helgearrangement, kurs, eller workshops. Det er Hovedstyret som fordeler prosjektstøtten. Hovedstyret beslutter hvorvidt prosjektet skal støttes fullt eller delvis. For råd om å søke prosjektstøtte, ta kontakt med NUKs generalsekretær.

En forutsetning for å kunne søke Frifondmidler er at lokallaget har vært tilsluttet NUK i et år og har kontingent-betalende medlemmer innen søknadsfristen. Lokallag som søker forplikter seg også til å levere årsrapport, årsregnskap, samt rapport for bruk av enten driftstøtte eller prosjektstøtte. Lokallaget må også ha sendt minst én representant på NUKs landsmøte. Manglende deltagelse på landsmøte vil resultere i redusert støtte. Manglende dokumentasjon og rapportering vil resultere i krav om tilbakebetaling.

Maler og grunndokumenter for lokallag

Mal for budsjett og årsregnskap

Standard vedtekter

Mal for årsprogram (halvårsprogram) for lokallag

Mal for medlemsliste

Videoer om lokallagsdrift

 • Spilleliste på youtube
  • Inneholder videoer om:
   • Frifondsrapportering
   • Årsrapportering
   • Årsmøter
   • Vedtekter
   • Lokallagsstyret

K-Stud

K-stud (Kristelig studieforbund) fordeler hvert år flere millioner kroner til ulike kurs og studiegrupper for ungdom og voksne. Eksempler på organisert opplæring som kan få tilskudd, er samtale- og bibelgrupper, ulike kurs som konfirmantopplæring, lederkurs, bibelkurs, og sang og musikkgrupper som kor og band.

 

For å få støtte må dere:

Passe på at opplegget deres er godkjent før dere starter (studieplan)

Ha minst 4 kurstimer og 4 deltakere (det er mulig med unntak i spesielle tilfeller)

Deltakerne må være 14+ år

Send tilskuddssøknad med deltakere, samlinger og fremmøte innen 3 måneder etter avsluttet kurs

Les mer på www.k-stud.no