Organisasjonskart

Besluttende organ:

Landsmøtet er NUKs høyeste organ. LM avholdes hvert år, mellom landsmøtene er det Landsstyremøtene som avholdes 2-3 ganger i året som er det nest øverste organet. Mellom Landsstyremøtene er det Hovedstyret, som velges på LM, som styrer organisasjonen.

Utøvende organ:

NUKs generalsekretær er daglig leder for NUK og har ansvar for staben og den daglige driften av organisasjonen.  Staben står for å driften av organisasjonen fra dag til dag og støtter de frivillige på alle nivåer. Mye av driften i NUK er avhengige av våre mange frivillige, både de som sitter i NUKs utvalg, de som er frivillige på leirer og arrangement og alle de frivillige i lokallagene.