Designmanual & Logo

Et hjerte for NUK 

Vedtatt under Landsmøte i 1987

Designet av p. Rory Mulligan

Det hele startet med et ønske om å ha et symbol som kunne samle sammen ungdomsforbundet UNKF (Unge Norske Katolikkers Forbund). Noe som kunne fortelle at her var UNKF. Det ble arrangert en konkurranse hvor alle som hadde en idé til hvordan UNKF sin logo kunne se ut, ble oppfordret til å sende inn sine forslag. Siden dette ble satt i gang, kom det og en jury på plass. Bestående av Yvonne Frøen, Birgitte Moltubakk, Petter Bruce, Gro Erikson Stoll og Morten Müller.

Etter en gjennomgang av de innsendte forslagene, klarte ikke juryen å finne en logo som representerte UNKF godt nok. Derfor ble det bestemt å gå for en logo som tidligere var utarbeidet av p. Rory Mulligan.

Logoen, også kalt for NUKs brennende hjerte, symboliserer tro, fellesskap og handling noe som har vært NUKs grunnpilarer gjennom alle disse årene.

Vår LOGO – vårt VALGSPRÅK som tegn.

«Tro, Felleskap, Handling» har vært Norges Unge Katolikkers valgspråk i flere generasjoner, – også før navneskiftet fra UNKF til NUK.

Mange ordenssamfunn og ulike bevegelser i Kirken har valgt et kors og et hjerte som logo. Hva da er forskjellen med NUKs logo?

Den loddrette streken står for troen: Guds kjærlighet og kall til oss og vårt svar. Den streken står ikke alene, men fortsetter i et tegn på det som troen er rotfestet i, nemlig kjærlighet, både Guds og vår.

Hjertet er et vanlig tegn på kjærlighet, ofte brukt på en overfladisk måte. Her står det for en bevissthet om Guds godhet og om egen og andres verdighet, en kjærlighet som har både mål og mening. Hjertet er ikke lukket, men er åpent for å ta imot flere i sitt fellesskap.

Tverrbjelken står for handlingen, som både troen og felleskapet fører til på alle plan, i ungdomsarbeid, i studiene, i Kirken og i samfunnet.

– Tidligere ungdomsprest, Rory Mulligan, s.m.

For lokallag og distrikter

Det oppfordres til at lokallag og distrikter har sin egen visuelle profil og lager egne logoer, bruk gjerne NUK-hjertet som et element i logoen. Dersom NUK-hjertet skal brukes, må logoen godkjennes av stab i NUK før bruk. Send en mail til nuk@nuk.no

Se designmanualen for retningslinjer.

Du kan se hvordan ungdomslaget BUK-Ungdomslag i Bergen har brukt NUK logoen integrert i sin egen logo:

Her er tilgjengelige NUK logoer:

     

         

     

 

For logoer i vektor-fil eller annet, kontakt staben på nuk@nuk.no

Her er NUKs Dokumentmal & Design Manual

NUKs Designmanual

NUKs dokumentmal til frivillige