Frifond

Retningslinjer om Frifond – Norges Unge Katolikker – november 2019

Hvert år deler NUK ut Frifondmidler til lokallag. Midlene deles ut for et kalenderår, og alle midlene må brukes innen slutten av året. Ubrukte midler må tilbakebetales på slutten av året. Det er svært få begrensninger på hva midlene kan brukes til, men de kan ikke brukes til følgende: lønn/honorar for lokallagstyret, bygging av egenkapital, distriktstreff, alkohol, tobakk eller annen rus, eller som bidrag til innsamlingsaksjoner. Det er to måter å søke Frifondsmidler på: driftstøtte og prosjektstøtte.

Driftstøtte går til vanlig drift av lokallaget, for mat, snacks, utstyr eller aktiviteter som lokallaget har lyst til å gjennomføre i løpet av året. Disse midlene kan ikke brukes til å subsidiere deltakelse på sentrale arrangement, jf. retningslinjer fra LNU. Det finnes likevel unntak dersom lokallaget er lite, sårbart eller dårlig stilt økonomisk, og trenger kursing eller input som de kan få på det spesifikke arrangementet. Spørsmål om dette kan sendes til generalsekretær på gensek@nuk.no.

Prosjektstøtte er beregnet på større aktiviteter eller prosjekter som lokallaget ønsker å gjennomføre, for eksempel helgearrangement, kurs, eller workshops. Det er Hovedstyret som fordeler prosjektstøtten. Hovedstyret beslutter hvorvidt prosjektet skal støttes fullt eller delvis. For råd om å søke prosjektstøtte, ta kontakt med NUKs generalsekretær. Fristene for å søke prosjektstøtte er:

  • 1. desember for prosjekter som skal gjennomføres fra januar-april
  • 1. april for prosjekter som skal gjennomføres fra mai-august
  • 1. august for prosjekter som skal gjennomføres fra september-desember

 

En forutsetning for å kunne søke Frifondmidler er at lokallaget har vært tilsluttet NUK i et år og har kontingent-betalende medlemmer innen søknadsfristen. Lokallag som søker forplikter seg også til å levere årsrapport, årsregnskap, samt rapport for bruk av enten driftstøtte eller prosjektstøtte. Lokallaget må også ha sendt minst én representant på NUKs landsmøte. Manglende deltagelse på landsmøte vil resultere i redusert støtte. Manglende dokumentasjon og rapportering vil resultere i krav om tilbakebetaling.

Skjemaer, maler og dokumenter for lokallag

FRIFOND Driftsstøtte:

FRIFOND Prosjektstøtte:

Mal for budsjett

 

Signering og innsending av dokumentasjon

De nye malene er laget for å forenkle rapporteringen. De kan enten fylles inn for hånd, eller ved hjelp av Adobe Reader – vi anbefaler å gjøre det elektronisk. En del av informasjonen fylles inn automatisk ved valg av lokallag, og kalkulasjonene i regnskapene gjøres automatisk. Det er noen felt man fylle ut, de er markert med røde bokser. Noen felt er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres. Av og til ber vi om vedlegg. De kan flettes inn i rapporten ved å bruke Adobe Reader. Du må da velge funksjonen «Kombiner filer». Velg deretter «Legg til åpne filer» og velg dokumentet du har åpent og ønsker å flette andre dokumenter inn i. Etter det velger du «Legg til filer» fra banneret øverst i midten. Ved siden av «Filnavn» kan du velge formatet på det du vil flette inn – velg «Alle støttede formater» (den velger automatisk bare .pdf). Nå kan du velge alle bildene eller dokumentene (word, excel eller pdf) som du ønsker å flette inn. Etter det kan du legge dem i rekkefølgen du ønsker de skal være. Når du er ferdig, trykk «Kombiner». Den lager da automatisk en ny fil med alt sammen, husk å lagre denne. Inkluder lokallagets navn i tittelen.

Når du legger inn den elektroniske signaturen kan ikke skjemaet redigeres videre.

For å signere elektronisk må du trykke pil-ikonet i Adobe Reader.

Det får frem følgende meny:

Du kan da velge mellom å legge til en signatur eller initialer. I begge tilfeller får du opp en boks som ser slik ut:

Du kan velge å skrive inn navnet ditt og velge en av fontene i programmet, eller du kan (hvis du har touchskjerm, for eksempel mobil eller nettbrett) tegne en signatur. Det er også mulig å laste opp et bilde av signaturen sin.

Når du da har valgt signaturen din, så legger du den i signatur-feltet i skjemaet. Når du lagrer dokumentet, husk å endre navnet på filen til å inkludere navnet på lokallaget.

Hvis man fyller ut dokumentet for hånd, men ikke har tilgang på en skanner, så kan man bruke mobilen og en app, for eksempel Adobe Scan, til å skanne dokumentet. Kontoret vil ikke godkjenne bilder (.jpg eller .png) av dokumentene med mindre de er av høy kvalitet.

All dokumentasjon sendes til nuk@nuk.no med mindre annet er spesifisert i dokumentet. I alle tilfeller kan man sende skjema, rapporter, og dokumentasjon i posten.

Filer