Frifond

2024-02-29 – Interne retningslinjer for Frifond 2024

Hvert år deler NUK ut Frifondmidler til lokallag. Midlene deles ut for et kalenderår, og alle midlene må brukes innen slutten av året. Ubrukte og urapporterte midler må tilbakebetales på slutten av året. Det er svært få begrensninger på hva midlene kan brukes til, men de kan ikke brukes til følgende: lønn/honorar for lokallagstyret, bygging av egenkapital, distriktstreff, alkohol, tobakk eller annen rus, som bidrag til innsamlingsaksjoner, eller utenfor Norge eller aktivitet i utlandet. Det er to måter å søke Frifondsmidler på: driftstøtte og prosjektstøtte.

Driftstøtte går til vanlig drift av lokallaget, for mat, snacks, utstyr eller aktiviteter som lokallaget har lyst til å gjennomføre i løpet av året. Disse midlene kan ikke brukes til å subsidiere deltakelse på sentrale arrangement, jf. retningslinjer fra LNU. Det finnes likevel unntak dersom lokallaget er lite, sårbart eller dårlig stilt økonomisk, og trenger kursing eller input som de kan få på det spesifikke arrangementet. Spørsmål om dette kan sendes til generalsekretær på gensek@nuk.no.

Prosjektstøtte er beregnet på større aktiviteter eller prosjekter som lokallaget ønsker å gjennomføre, for eksempel helgearrangement, kurs, eller workshops. Det er Hovedstyret som fordeler prosjektstøtten. Hovedstyret beslutter hvorvidt prosjektet skal støttes fullt eller delvis. For råd om å søke prosjektstøtte, ta kontakt med NUKs generalsekretær. Fristene for å søke prosjektstøtte er:

  • 16. januar 2023 for prosjekter som skal gjennomføres fra januar-april
  • 1. april for prosjekter som skal gjennomføres fra mai-september
  • 15. september for prosjekter som skal gjennomføres fra oktober-desember

 

En forutsetning for å kunne søke Frifondmidler er at lokallaget har vært tilsluttet NUK i et år og har kontingent-betalende medlemmer innen søknadsfristen. Lokallag som søker forplikter seg også til å levere årsrapport, årsregnskap, samt rapport for bruk av enten driftstøtte eller prosjektstøtte. Lokallaget må også ha sendt minst én representant på NUKs landsmøte. Manglende deltagelse på landsmøte vil resultere i redusert støtte. Manglende dokumentasjon og rapportering vil resultere i krav om tilbakebetaling.

Skjemaer og maler

FRIFOND Driftsstøtte:

FRIFOND Prosjektstøtte:

Mal for budsjett

 

Rapportering for bruk

Alle FriFondsmidler rapporteres for gjennom medlem.nuk.no/frifond

 

En video om hvordan man rapporterer finnes på vår YouTube-kanal.

Filer