Tidligere ansatte

Norges Unge Katolikker har utviklet seg sammen med veksten i kirken fra å være en veldig liten organisasjon til å bli en mellomstor norsk barne- og ungdomsoranisasjon. Nå som tidligere baserer man arbeidet på frivillige. For å støtte de frivillige i deres arbeid har man en stab som jobber med å drifte organisasjonen.

Her er oversikt over ansatte som har jobbet fast eller i prosjekt stillinger for NUK:

Henrik Emil Greve, generalsekretær, 1.august 2016-31.juli 2019

Marta Widelska, organisasjonskonsulent, 12. mars 2018 – 12. mars 2019

Maria Bjørnland, organisasjonskonsulent september 2016 -17. februar 2017

Svein-Thomas I. Tvedt, organisasjonssekretær, 28. oktober 2013 – 19. august 2016

Kristina Elizabeth Voigt, organisasjonskonsulent, 25. juli 2011 – 9. september 2016

Anne Lynn Leonen Gelacio, lokallagsmedarbeider (prosjektstilling i 50%), 6. april 2011 – 1. august 2013

Sunniva Vang Kristiansen, barnekonsulent (prosjektstilling i 80%), 1. juni 2010 – august 2012.

Maria Mouland, vikarierende organisasjonskonsulent, 5. juli 2010 – 17. juni 2011.

Christian Kuran, vikarierende organisasjonssekretær, 11. mars 2010 – 1. august 2010

Kristine Maria Almås, organisasjonskonsulent, 1. desember 2009 –  25. juli 2011.

Henriette Teige , vikarierende organisasjonssekretær, 1. august 2009 – 6. april 2010

Ståle Wilhelmsen , organisasjonskonsulent, 30. januar 2007 – 30. november 2009

Gunhild Finseth-Ficarra , vikarierende organisasjonssekretær, 1. august 2006 – 31. mai 2007

Christina Falkenberg, organisasjonssekretær, 1. august 2005 – 30. september 2013

Marta Bivand Erdal , organisasjonskonsulent, 1. januar 2004 – 28. februar 2007

Cong,Thuan Pham,vikarierende organisasjonskonsulent 29. august 2005-10. mai 2006

Helga Koinegg , organisasjonssekretær, januar 2002 – 31. august 2005.

Nicolas Christiansen, organisasjonskonsulent

Cathrine Olsen, avsluttet sin periode på NUKs sekretariat den 1. oktober 2002

Aet Wingborg, organisasjonssekretær

Christina Mace Stensrud, vikarierende organisasjonssekretær

Gunnel Sandanger, vikarierende organisasjonssekretær

Pål Bratbak, organisasjonsmedarbeider frem til 2000

Christine John, organisasjonssekretær, 2000-2001

Ingrid Joys, organisasjonssekretær, 1999-2000

Pål Koren Pedersen, organisasjonskonsulent frem til 1997-1998

Petter Bruce, organisasjonssekretær, 1989-1997

Peggy Bruce, organisasjonssekretær 1978-1989

Renée Sandbraaten, Ungdomskonsulent 1997-1998
Pål Koren Pedersen, organisasjonskonsulent 1993-1996

Kristin Markussen, organisasjonskonsulent 1991-1992

Ingebjørg Tori Thorp, organisasjonskonsulent 1988-1990

Jørgen Thorkildsen – kontorassistent 1984-?

sr. Beate Grevenkamp, organisasjonskonsulent, 1981-1985

sr. Mirjam (Maria Alberger – “Tiny”), 1972-1979