Historie

Norges Unge Katolikker (tidligere: Unge Norske Katolikkers Forbund, UNKF) ble stiftet første pinsedag, 25. mai 1947. Det tok altså over 100 år etter at kirken vendte tilbake til Norge etter reformasjonen før det ble opprettet et landsdekkende katolsk ungdomsforbund. Det skjedde nemlig i pinsen 1947, og da gjaldt det bare Oslo Katolske Bispedømme. At Norge ved pavelige dekreter av 8. og 10. april 1931 ble delt i tre selvstendige kirkedistrikter, kom nemlig til å spille, og spiller fortsatt, en stor rolle for arbeidet med å danne katolske organisasjoner o.l. for hele landet.

Les NUKs historie fra 1947-1997.

Peggy, Hans og Petter Bruce har skrevet NUKs historie i sine første 50 år.

Under finner du oversikter over tidligere ledere, ansatte, ungdomsprester og NUKs æresmedlemmer:

Tidligere ledere

Tidligere ansatte

Ungdomsprester

Æresmedlemmer