Æresmedlemmer

Personer som har gjort en særlig innsats for katolsk barne- og ungdomsarbeid kan av landsmøtet utnevnes til æresmedlemmer av NUK. Som man kan se av denne oversikten er det ikke hvert år at man deler ut æresmedlemskap.

2022 St. Josephsøstrene av Chambéry

For sin historiske innsats for barn og unge på skoler, sykehus, menigheter og på Grefsen. Deres arbeid og hengivenhet til St. Josef er en inspirasjon for alle unge katolikker.

2021 Paul Maric

For lang og god innsats i NUK – En praktisk leders store forbilde! Mannen som fikser alt.

2020 Lars og Maria Fongen

For lang og god innsats i UNKF og NUK – gjennom sitt eget aktive engasjement og som støttespillere for lederteam som har avviklet leir på Mariaholm.

2019 p. Sigurd Markussen

for sin innsats for ungdomsarbeid både som ungdomsprest (1996 – 2000) og som sogneprest.

2017 søstrene på Katarinahjemmet 

for sin gjestfrihet og støtte av NUK.

2015 Rosalia Bjerkedal,

for sin innsats i UNKF og for barne- og ungdomsarbeidet i Fredrikstad.

2014 Mats Tande,

for sin iherdige innsats i UNKF og NUK

2013 p. Andreas Rupprecht,

for sin innsats som ungdomsprest i NUK

2012 Heidi Øyma,

for sin store innsats i NUK de siste 15 årene!

2011 don José Léon Léon og don Antonio Jimenez Amore,

For mye hjertevarme og engasjement under NUKs besøk i San Javier i forkant av Verdensungdomsdagene i Madrid 2011.

2010 p. Olav Müller (18.04.1924–06.11.2018)

for sin innsats for barn og unge i Trondheim og for i all tid å ha stillt opp for oss barn og unge

2010 Theresa og Mang Jee,

Gjennom uselvisk, utrettelig innsats og oppofrelse har de vært sentrale for både de lokallaget og menigheten i Drammen, og NUKs arrangementer i mange år. Deres store smil og enda større hjerter er en inspirasjon.

2008 p. Ronald Hölscher (1928-2009),

for sin innsats for barn og unge i Oslo. Han var speiderprest for både jente- og guttetropper, skoleprest på St. Sunniva og var med som leirprest på Mariaholm utallige ganger. I tillegg startet han filmklubb i St.Hallvard menighet i Oslo som lokallag tilsluttet NUK. Av de som kjente ham omtales han som raus, hjertevarm, tolerant, optimistisk og aldri fordømmende

2005 Biskop Gerhard Schwenzer (1938-),

For sitt engasjement for barne- og ungdomsarbeidet, blant annet konkretisert gjennom hyrdebrev i 2002/2003 og deltakelse på seminar om barne- og ungdomsarbeid: Sammen i møte med Kristus (2003), deltakelse på WYD i Köln (2005).

2004 De Engelske Dominikanerinnene i Bodø,

for sitt lange arbeid for Barn og ungdom i Nordland.

2003 Sr. Anne Lise Strøm (1940-),

Var ansatt i ungdomsforbundet i noen år før hun trådte inn på Lunden kloster. En de første fulltidsansatte på sekretariatet. Har alltid støttet opp om barne- og ungdomsarbeid også etter at hun trådte inn i klosteret, blant annet ved at NUKs LS i en årrekke fikk avholde sine møter ved klosteret.

2002 Biskop John Willem Nicolaysen Gran OCS (1920-2008),

for sin rolle under opprettelsen av Norsk Katolsk Ungdom (NKU) i 1947

2001 Pave Johannes Paul II (1920-2005),

for sin innsats for ungdom i Verden

2000 P. Rolf Kolbjørn Pahle Bowitz (1950-),

for sin innsats for NUK, var blant annet deltidsungdomsprest i UNKF i årene 1994-1996

1997 Veslemøy Guldager (1921-2018),

var NUKs første kvinnelige leder

1997 p. Heinz Josef Catrein (1950-2021),

For sin rolle som ungdomsprest

1997 Petter Bruce (1962-),

for sin lange fartstid i UNKF, og siden han i sin alder har besatt omtrent alle verv og stillinger i UNKF

1996 Gjermund Høgh (1947-),

for sin innsats på Mariaholm og som utrøttelig støttespiller.

Satt også i UNKFs arbeidsutvalg over mange år. En sentral skikkelse for ungdomsarbeidet – og gikk senere over i en stilling som rektor på St.Paul skole i Bergen

1995 Kjell Ruyter (1925-2004)

Var aktiv i UNKF (NKU) Fra opprettelsen i 1947, helt til utgangen av femtitallet. Han var formann for UNKF i årene 1953-58, lengre enn noen annen. Men først og fremst må han huskes for sin innsats for Mariaholm, som formann av byggekomiteen, som stedets første bestyrer, og så som formann av Mariaholmstyret. I 20 år var han en nøkkelperson i Mariaholms drift – en innsats UNKF høster fruktene av i dag

1993 Johannes Bruce (1924–1999)

for lang og trofast innsats for det katolske ungdomsarbeid i Norge(for sin innsats som redaktør og som kurs- og skoleleder)

1993 Maria Giæver (1927-2020)

for lang og trofast innsats for det katolske ungdomsarbeid i Norge for sin innsats i skoleledelsen og ledertrening, og som utrøttelig støttespiller

1992 Gunnar Markussen

for lang og tro tjeneste (har vært både leder, styremedlem og revisor for UNKF)

1989 Margaret Mary (Peggy) Bruce (1929–2019)

Organisasjonssekretær i perioden 1978-1989

1988 p. Rory Mulligan(1939-)

Ungdomsprest i perioden 1979 – 1988. Satset stor på ledertrening – han reiste land og strand rundt og holdt ledertrening i lokallag, oftest alene, men også med teamet som sto for MLkursen (miljøledertrening).

1987 Hilkka Marjätta (1938-) og Helmut Hallvard Krane (1939),

for sin trofasthet til UNKF. De har sammen startet lokallag i Nord Norge, deltatt aktivt på leire, samlinger og lokallag. Uten dem hadde ikke UNKF i Nord eksistert.

1982 p. Rudi Kessel (1939-),

for sin rolle som ungdomsprest i perioden 1972-1979 – gjorde en stor innsats når det gjaldt liturgi og musikk – var drivkraft bak OKULM (Oslo katolske ungdomslag for liturgi og musikk) som reiste rundt og holdt ungdomsmesser så og si i hele landet.

1982 p. Arno Gerritsma (1919-1980),

for sin innsats som ungdomsprest i årene 1965-1972

1982 Maria Alberger (1937-), (tidligere Søster Mirjam (Tiny) Knollmüller)

for sin innsats som ungdomssekretær. Hun var sentral i oppbyggingen av ny organisasjonsstruktur for UNKF tidlig på 70-tallet. Hun var meget flink på kontoret, og svært samvittighetsfull. Godt likt av alle.

1953 Øivind Olafsen

På festmøtet om kvelden bekjentgjorde pastor Hansteen-Knudsen at U.F.s styre hadde utnevnt Øivind Olafsen til æresmedlem av Norsk Katolsk Ungdomsforbund, p.g.a. mangeårig oppofrende arbeid i ungdomsarbeidets tjeneste. (Referat Generalforsamling 1953)

1949 Alfred Taxt (1915-1991)

hadde utført et meget stort arbeid for forbundet som dets kontaktmann med St. Olavs Forbund, og ble utnevnt til forbundets første æresmedlem, utnevnt på den første ordinære generalforsamling.