Økonomisk støtte

1. Leirfond

NUK har et leirfond som forvaltes av landsungdomspresten. Fondet består av gaver fra privatpersoner, inntekter fra støttemedlemsskap og organisasjoner som ønsker å gi økonomisk støtte til barn og ungdom som ønsker å delta på leir.

For å gi en gave til leirfondet kan du donere ved å overføre til kontonummer: 3000 16 91399 og merk betalingen «Leirfond»

For å søke om støtte, ta kontakt med landsungdomspresten:

E-mail: ungdomsprest@nuk.no

2. Søskenmoderasjon

Det kan søkes om søskenrabatt for NUK medlemmer som deltar på NUKs sentrale påske- og sommerleirer. Det første barnet betaler fullpris, deretter gis det kr.300 i rabatt for søsken som deltar på leir i samme år. Søsknene trenger ikke delta på samme leir. I søknaden skal det stå navn til deltakeren og hvilken leir de har deltatt på. Søknaden skal sendes til nuk@nuk.no. Frist for å sende inn søknaden er 3 uker etter siste leir.

3.Internasjonal reisestøtte

NUK tilbyr lokallag som ønsker å delta på internasjonale arrangement reisestøtte. For arrangement innenfor Europa, støtter NUK med kr. 1000 per person. For arrangement utenfor Europa, støtter NUK med kr. 3000 per person. Arrangementet må ha en internasjonal karakter og ha deltakelse fra minst ett annet land, dvs. at deltageren har fast bostedsadresse utenfor Norge. Hvis aktiviteten er i Norden, må det være deltakelse fra minst ett land utenom Norden. Arrangement inkluderer internasjonale møter, seminarer, konferanser, studiereiser, delegasjonsreiser, og pilegrimsturer.

NUK kan kun søke tilskudd fra Fordelingsutvalget for arrangement som er organisert eller koordinert av sentralleddet, dvs. Hovedstyret, Landsstyret, eller et av utvalgene. Det anbefales at lokallag som ønsker å reise på et internasjonalt arrangement tar kontakt med Hovedstyret, hs@nuk.no, eller et av utvalgene. Hvis du ikke er sikker på hvem du bør kontakte, spør kontoret. Fordelen ved å engasjere og gå via sentralledd, og HS, er at NUK stiller da med økonomisk garanti ved uforutsette hendelser. Da kan også kontoret stille med mer ressurser, som for eksempel påmeldingssystem, innkreving av deltakeravgift, og budsjettering.

For å kunne søke støtte må de reisende ha betalt medlemskontingent eller arrangementet må skje i NUKs regi. Reisearrangør må sende følgende dokumentasjon, og støtten utbetales til reiseleder først etter søknad, dokumentasjon, og rapport er levert:

 1.  Program, rapport eller liknende som viser hva slags aktivitet som er blitt gjennomført
 2.  Navn og adresse på deltakerne:
  1. På aktiviteter utenfor Norge: navn og adresse på deltakerne som representerte organisasjonen.
  2. På aktiviteter i Norge: navn og adresse på de internasjonale deltakerne.
 3. Dokumentasjon som sannsynliggjør at deltakerne har deltatt på aktiviteten:
  1. Bekreftelse med kontaktinformasjon fra en internasjonal aktør som var arrangør av eller deltaker på tiltaket, spesielt ved aktiviteter i Norge,
  2. Dokumentasjon som er laget i etterkant av aktiviteten, som signerte referater eller protokoller, eller «rapporter» på hjemmesider eller sosiale medier, eller
  3. Kvitteringer for transport og opphold sammen med invitasjon og annen korrespondanse som sannsynliggjør at deltakerne har deltatt på aktiviteten.

Søk internasjonal reisestøtte her

4. Signering og innsending av dokumentasjon

De nye malene er laget for å forenkle rapporteringen. De kan enten fylles inn for hånd, eller ved hjelp av Adobe Reader – vi anbefaler å gjøre det elektronisk. En del av informasjonen fylles inn automatisk ved valg av lokallag, og kalkulasjonene i regnskapene gjøres automatisk. Det er noen felt man fylle ut, de er markert med røde bokser. Noen felt er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres. Av og til ber vi om vedlegg. De kan flettes inn i rapporten ved å bruke Adobe Reader. Du må da velge funksjonen «Kombiner filer». Velg deretter «Legg til åpne filer» og velg dokumentet du har åpent og ønsker å flette andre dokumenter inn i. Etter det velger du «Legg til filer» fra banneret øverst i midten. Ved siden av «Filnavn» kan du velge formatet på det du vil flette inn – velg «Alle støttede formater» (den velger automatisk bare .pdf). Nå kan du velge alle bildene eller dokumentene (word, excel eller pdf) som du ønsker å flette inn. Etter det kan du legge dem i rekkefølgen du ønsker de skal være. Når du er ferdig, trykk «Kombiner». Den lager da automatisk en ny fil med alt sammen, husk å lagre denne. Inkluder lokallagets navn i tittelen.

Når du legger inn den elektroniske signaturen kan ikke skjemaet redigeres videre.

For å signere elektronisk må du trykke pil-ikonet i Adobe Reader.

Det får frem følgende meny:

Du kan da velge mellom å legge til en signatur eller initialer. I begge tilfeller får du opp en boks som ser slik ut:

Du kan velge å skrive inn navnet ditt og velge en av fontene i programmet, eller du kan (hvis du har touchskjerm, for eksempel mobil eller nettbrett) tegne en signatur. Det er også mulig å laste opp et bilde av signaturen sin.

Når du da har valgt signaturen din, så legger du den i signatur-feltet i skjemaet. Når du lagrer dokumentet, husk å endre navnet på filen til å inkludere navnet på lokallaget.

Hvis man fyller ut dokumentet for hånd, men ikke har tilgang på en skanner, så kan man bruke mobilen og en app, for eksempel Adobe Scan, til å skanne dokumentet. Kontoret vil ikke godkjenne bilder (.jpg eller .png) av dokumentene med mindre de er av høy kvalitet.

All dokumentasjon sendes til nuk@nuk.no med mindre annet er spesifisert i dokumentet. I alle tilfeller kan man sende skjema, rapporter, og dokumentasjon i posten.

5. Distrikt Oslo

Lokallag eller medlemmer som tilhører distrikt Oslo har mulighet til å søke støtte direkte fra distriktet. Du finner mer info her eller ved å kontakte distriktsrepresentanten.