Økonomisk støtte

1. Leirfond

NUK har et leirfond som forvaltes av landsungdomspresten. Fondet består av gaver fra privatpersoner, inntekter fra støttemedlemsskap og organisasjoner som ønsker å gi økonomisk støtte til barn og ungdom som ønsker å delta på leir.

For å gi en gave til leirfondet kan du donere ved å overføre til kontonummer: 3000 16 91399 og merk betalingen “Leirfond”

For å søke om støtte, ta kontakt med landsungdomspresten:

E-mail: ungdomsprest@nuk.no

2. Søskenmoderasjon

Det kan søkes om søskenrabatt for NUK medlemmer som deltar på NUKs sentrale påske- og sommerleirer. Det første barnet betaler fullpris, deretter gis det kr.300 i rabatt for søsken som deltar på leir i samme år. Søsknene trenger ikke delta på samme leir. I søknaden skal det stå navn til deltakeren og hvilken leir de har deltatt på. Søknaden skal sendes til nuk@nuk.no. Frist for å sende inn søknaden er 3 uker etter siste leir.

3.Internasjonal reisestøtte

NUK tilbyr lokallag som ønsker å delta på internasjonale arrangement reisestøtte. For arrangement innenfor Europa, støtter NUK med kr. 1000 per person. For arrangement utenfor Europa, støtter NUK med kr. 3000 per person. Arrangementet må ha en internasjonal karakter og ha deltakelse fra minst ett annet land, dvs. at deltageren har fast bostedsadresse utenfor Norge. Hvis aktiviteten er i Norden, må det være deltakelse fra minst ett land utenom Norden. Arrangement inkluderer internasjonale møter, seminarer, konferanser, studiereiser, delegasjonsreiser, og pilegrimsturer.

NUK kan kun søke tilskudd fra Fordelingsutvalget for arrangement som er organisert eller koordinert av sentralleddet, dvs. Hovedstyret, Landsstyret, eller et av utvalgene. Det anbefales at lokallag som ønsker å reise på et internasjonalt arrangement tar kontakt med Hovedstyret, hs@nuk.no, eller et av utvalgene. Hvis du ikke er sikker på hvem du bør kontakte, spør kontoret. Fordelen ved å engasjere og gå via sentralledd, og HS, er at NUK stiller da med økonomisk garanti ved uforutsette hendelser. Da kan også kontoret stille med mer ressurser, som for eksempel påmeldingssystem, innkreving av deltakeravgift, og budsjettering.

For å kunne søke støtte må de reisende ha betalt medlemskontingent eller arrangementet må skje i NUKs regi. Reisearrangør må sende følgende dokumentasjon, og støtten utbetales til reiseleder først etter søknad, dokumentasjon, og rapport er levert:

 1.  Program, rapport eller liknende som viser hva slags aktivitet som er blitt gjennomført
 2.  Navn og adresse på deltakerne:
  1. På aktiviteter utenfor Norge: navn og adresse på deltakerne som representerte organisasjonen.
  2. På aktiviteter i Norge: navn og adresse på de internasjonale deltakerne.
 3. Dokumentasjon som sannsynliggjør at deltakerne har deltatt på aktiviteten:
  1. Bekreftelse med kontaktinformasjon fra en internasjonal aktør som var arrangør av eller deltaker på tiltaket, spesielt ved aktiviteter i Norge,
  2. Dokumentasjon som er laget i etterkant av aktiviteten, som signerte referater eller protokoller, eller «rapporter» på hjemmesider eller sosiale medier, eller
  3. Kvitteringer for transport og opphold sammen med invitasjon og annen korrespondanse som sannsynliggjør at deltakerne har deltatt på aktiviteten.

Søk internasjonal reisestøtte her

4. Maria Giæver-fondet

Maria Giæver var et æresmedlem i NUK, i anerkjennelse av den enorme innsatsen hun gjorde i å bygge opp leir- og ledertreningsvirksomheten i flere tiår, fra 50-tallet til langt inn på 80-tallet. Ved sin bortgang i desember 2020, etterlot hun en generøs pengegave til NUK. Det ble vedtatt på NUKs Landsmøte i 2022 at denne gaven skulle avsettes til et eget fond – Maria Giæver-fondet – som skal øremerkes prosjekter som ønsker å øke vanskeligstilte barn og ungdoms (0-25år) deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillig arbeid. Søknader vurderes av NUKs Hovedstyre. Det kan søkes om inntill kr. 50 000 per prosjekt.

 

Søknadsskjema finner du her.

 

5. Distrikt Oslo

Lokallag eller medlemmer som tilhører distrikt Oslo har mulighet til å søke støtte direkte fra distriktet. Du finner mer info her eller ved å kontakte distriktsrepresentanten.