Maria Giæver-fondet

Maria Giæver var et æresmedlem i NUK, i anerkjennelse av den enorme innsatsen hun gjorde i å bygge opp leir- og ledertreningsvirksomheten i flere tiår, fra 50-tallet til langt inn på 80-tallet. Ved sin bortgang i desember 2020, etterlot hun en generøs pengegave til NUK. Det ble vedtatt på NUKs Landsmøte i 2022 at denne gaven skulle avsettes til et eget fond – Maria Giæver-fondet – som skal øremerkes prosjekter som ønsker å øke vanskeligstilte barn og ungdoms (0-25år) deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillig arbeid. Søknader vurderes av NUKs Hovedstyre. Det kan søkes om inntill kr. 50 000 per prosjekt.

 

Hvem kan søke?

Lokallag og utvalg i NUK, katolske menigheter, Caritas Norge og lokale Caritas foreninger, eller nasjonale eller reginale barne- og ungdomsorganisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret.

 

Søknadsfrist er 1. juni.

 

Du finner søknadsskjemaet her.

 

Spørsmål kan rettes til NUKs Generalsekretær – gensek@nuk.no.