Adventaksjonen

Hva går pengene til? Fisk! 

Du lurer kanskje på, hvordan hjelper vi menneskene som bor i Uganda? Selv om at det høres veldig enkelt ut, kan vi kort sagt gi fisk til Uganda! Årets aksjon handler nemlig om å støtte et av Caritas sine prosjekter i Uganda. Caritas har i samarbeid med det norske akvakulturselskapet Hauge Aqua opprettet to skoler i distriktene Arua og Gulu der de utdanner ugandere innen fiskeoppdrett.

Uganda som nasjon har hatt mange utfordringer med interne konflikter, klimaendringer og ble dessuten også rammet veldig hard av koronapandemien. Dette sammen med den store arbeidsledigheten i Uganda, men noen områder helt opptil 80% arbeidsledighet, har gjort til at landet har måtte ta flere skritt tilbake når det gjelder utvikling og økonomisk vekst. Det har også ført til at ca. 65% av befolkningen i Uganda er matusikre. Det vil si at de spiser for få måltider om dagen, og at de ikke får et variert og næringsrikt kosthold. Når kroppen ikke får nok næring blir man mer utsatt for sykdom og klarer ikke å være lik fullt aktiv i hverdagen… Hos barn vil dessuten  sulten også føre til veksthemming, noe som i verstefall kan lede til underutvikling av hjernen. 

Fisken vil gi en sunn kropp og mat på bordet!

Hittil har skolene til Caritas og Hauge Aqua uteksaminert 1000 ungdommer og unge voksne. Pengene vi samler inn under aksjonen vil støtte 860 ungdommer og unge voksne med yrkesopplæringen sin. På skolene lærer de hvordan man skal bygge en fiskedam. Da er det ikke bare å grave et hull i bakken og fylle det med vann, men man må passe på at fisken som skal vokse der har god nok plass, at vannet har god nok kvalitet, og man lærer hvordan man skal vedlikeholde dammen. 

Dessuten  lærer de også om hvordan de kan selge fisken på markedet, og hva som er en rettferdig pris, slik at de kan stille sterekere i markedet og bli mer økonomisk uavhengige. Dessuten er fisk en utrolig god nærngingskilde siden den er en viktig kilde for protein, vitamin B12, jod og selen, noe som kan være vanskelig å få i seg gjennom andre mattyper.

Fisken gir dem kunnskap og jobber! 

På skolene er omtrent 60% av studentene unge kvinner. Kvinner stifter familie tidlig, og tilbringer mye av tiden sin i hjemmet. Dette fører til at kvinner sjeldent tar en utdanning. Prosjektet viser både familien til jentene, og fedrene og mennene, at jenter og kvinner kan jobbe hardt og bidra mye. Dette bidrar til likestilling og kvinnelig myndiggjøring.

Fisken gir likestilling!

Pengene vi samler inn vil hjelpe mye! Og hjelpen vil vare lenge! Deltakerne i prosjektet vil kunne bruke utdannelsen sin til å hjelpe seg selv, hjelpe familien sin og på en større skala vil utdannelsen deres bidra til Uganda sin utvikling som land. Det blir som ordtaket: “Gi en mann en fisk, og han er mett resten av dagen. Lær en mann å fiske, og han er mett resten av livet.” 

 

For mer informasjon og for å laste ned materialle, besøk https://www.adventsaksjonen.no

 

 

 

Karitativt utvalg er det utvalget i NUK som skal fremme karitativt engasjement og sosial bevissthet i organisasjonen, hovedsakelig gjennom den årlige Adventsaksjonen. Sammen med Caritas Norge har utvalget som formål å styrke NUKs sosiale engasjement. Dette engasjementet prøver utvalget å fremme gjennom å spre kunnskap om Kirkens sosiallære og gjennom bevisstgjøring rundt globale spørsmål. Samtidig jobber utvalget med å gi opplæring, oppmuntre og tilrettelegge for samfunnsengasjement på en praktisk og konkret måte. I lys av utvalgets formål har det følgende faste oppgaver:

Informasjonsarbeid:
– Å skrive artikler for NUKs blader og nuk.no
– Å skrive innlegg på sosiale medier
– Å lage materiale til Adventsaksjonen
– Å holde kurs i sosiallæren og Nord/Sør-forhold

Aksjonsrettet arbeid:
– Å arrangere adventsaksjonshelg
– Å planlegge, oppfølge og gjennomføre Adventsaksjonen
– Utvikle og skaffe materiale til å gjennomføre aksjoner
– Å tilrettelegge for lokale karitative aktiviteter resten av året

Samarbeid med Caritas Norge:
– Følge opp og implementere samarbeidsavtalen mellom NUK og Caritas Norge
– Å velge ut prosjekter som skal legges fram for NUKs landsmøte
– Evaluere Adventsaksjonen
– Jobbe med å engasjere NUKs medlemmer i Caritas Norge sitt karitative arbeid

Les mer på adventsaksjonen.no

KUT - Utvalgsmedlemmer

Sunniva Fongen

Leder - Karitativt Utvalg

E-post

Jens Long Nguyen

Utvalgsmedlem

E-post

Adventsaksjonen resultater

2022
desember 31

2022 – Uganda: Fisken svømmer, store drømmer

2022 – Uganda: Fisken svømmer, store drømmer
422 176kr
2021
desember 31

2021 – Sikre ungdom i DR Kongos fremtid gjennom jordbruksopplæring

2021 – Sikre ungdom i DR Kongos fremtid gjennom jordbruksopplæring
169 247kr
2020
desember 31

2020 – Sultkrise i et land herjet av konflikt

2020 – Sultkrise i et land herjet av konflikt
304 946kr
2019
desember 31

2019 – Yrkesopplæring av ungdom i Colombia for inntekt og fred

2019 – Yrkesopplæring av ungdom i Colombia for inntekt og fred
571 139,00 kr
2018
desember 31

2018 – Jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo

700 077,00 kr
2017
desember 31

2017 – Trygg mat for en sikker fremtid i Sri Lanka

846 623,00 kr
2016
desember 31

2016 – Inkluderende utdanning i Vietnam

654 000,00 kr
2015
desember 31

2015 – Rett til demokrati og deltakelse i Honduras

378 588,00 kr
2014
desember 31

2014 – Voldsforebygging for unge i Colombia

333 964,00 kr
2013
desember 31

2013 – Gi oss i dag vårt daglige brød

445 610,00 kr
2012
desember 31

2012 – Rettferdighet for flyktninter på Sri Lanka

491 467,00 kr
2011
desember 31

2011 – Zambia! Jorden, vårt hjem

478 986,00 kr
2010
desember 31

2010 – Haiti! Gi barna en sjanse

472 668,40 kr
2009
desember 31

2009 – Helse i Vietnam

500 628,00 kr
2008
desember 27

2008 – Colombia og Sri Lanka! Utdanning og fred

477 689,40 kr
2007
desember 27

2007 – Uganda! Barn og unge i krig

386 593,69 kr
2006
desember 31

2006 – Flyktninger og rehabilitering i Uganda

346 523,18 kr
2005
desember 27

2005 – Stans moderne slavehandel! i Øst-Europa

280 619,50 kr
2004
desember 31

2004 – Rettferdig fordeling og lokal deltakelse i Zambia

254 086,50 kr
2003
desember 31

2003 – Fred og Forsoning på Sri Lanka

230 000,00 kr