Adventaksjonen

Hva går pengene til? Matsikkerhet!

Siden vi sist støttet matsikkerhetsprogrammet på Sri Lanka i 2017 var det faktisk bedre vilkår enn det er i dag. De siste fem årene har vært i økende grad blitt preget av uro og politiske spenningen som går på tvers av religiøse og etniske grupper. I påsken 2019, under vår Kirkes største høytid og feiring – en dag som kan betegnes som årets gladeste dag, ble tre kirker rammet av et terrorangrep. Påskemorgen på Sri Lanka var dermed fylt av sorg og fortvilelse.

Totalt ble 269 personer drept og rundt 500 skadet. Mange av dem bare fordi de gjorde det vi også gjør hver påskemorgen – feirer Herrens mirakuløse oppstandelse og vår frelse. På grunn av den globale pandemien, klimakrisen og en stadig større gjeldskrise er nå en svært alvorlig sultkrise i horisonten for befolkningen på Sri Lanka. I 2022 og 2023 har Sri Lanka hatt sin verste politiske og økonomiske krise i landets historie.

Årets adventsaksjon vil av den grunn gå til å sikre stabil og næringsrik mat for titusener av mennesker. Familier vil lære seg å drive bærekraftig jordbruk slik at de kan i større grad være selvforsynte og mindre sårbare for dårlige avlinger og høye priser på markedet. Du vil i år kunne bidra til at barn og unge får mat i magen, penger til å gå på skole og følge drømmene sine. Din innsats i Adventsaksjonen vil dermed bidra til å løfte de svakere stilte og gjøre verden litt mer rettferdig. For en gave å kunne bli med på noe så fint!

Tusen takk for deres engasjement og innsats, og masse lykke til i adventstiden!

Cum Caritate

Vivian Phan NUKs Leder 23/24

 

For mer informasjon og for å laste ned materialle, besøk https://www.adventsaksjonen.no

 

Karitativt utvalg er det utvalget i NUK som skal fremme karitativt engasjement og sosial bevissthet i organisasjonen, hovedsakelig gjennom den årlige Adventsaksjonen. Sammen med Caritas Norge har utvalget som formål å styrke NUKs sosiale engasjement. Dette engasjementet prøver utvalget å fremme gjennom å spre kunnskap om Kirkens sosiallære og gjennom bevisstgjøring rundt globale spørsmål. Samtidig jobber utvalget med å gi opplæring, oppmuntre og tilrettelegge for samfunnsengasjement på en praktisk og konkret måte. I lys av utvalgets formål har det følgende faste oppgaver:

Informasjonsarbeid:
– Å skrive artikler for NUKs blader og nuk.no
– Å skrive innlegg på sosiale medier
– Å lage materiale til Adventsaksjonen
– Å holde kurs i sosiallæren og Nord/Sør-forhold

Aksjonsrettet arbeid:
– Å arrangere adventsaksjonshelg
– Å planlegge, oppfølge og gjennomføre Adventsaksjonen
– Utvikle og skaffe materiale til å gjennomføre aksjoner
– Å tilrettelegge for lokale karitative aktiviteter resten av året

Samarbeid med Caritas Norge:
– Følge opp og implementere samarbeidsavtalen mellom NUK og Caritas Norge
– Å velge ut prosjekter som skal legges fram for NUKs landsmøte
– Evaluere Adventsaksjonen
– Jobbe med å engasjere NUKs medlemmer i Caritas Norge sitt karitative arbeid

Les mer på adventsaksjonen.no

KUT - Utvalgsmedlemmer

Adventsaksjonen resultater

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004