Adventaksjonen

Karitativt utvalg er det utvalget i NUK som skal fremme karitativt engasjement og sosial bevissthet i organisasjonen, hovedsakelig gjennom den årlige Adventsaksjonen. Sammen med Caritas Norge har utvalget som formål å styrke NUKs sosiale engasjement. Dette engasjementet prøver utvalget å fremme gjennom å spre kunnskap om Kirkens sosiallære og gjennom bevisstgjøring rundt globale spørsmål. Samtidig jobber utvalget med å gi opplæring, oppmuntre og tilrettelegge for samfunnsengasjement på en praktisk og konkret måte. I lys av utvalgets formål har det følgende faste oppgaver:

Informasjonsarbeid:
– Å skrive artikler for NUKs blader og nuk.no
– Å skrive innlegg på sosiale medier
– Å lage materiale til Adventsaksjonen
– Å holde kurs i sosiallæren og Nord/Sør-forhold

Aksjonsrettet arbeid:
– Å arrangere adventsaksjonshelg
– Å planlegge, oppfølge og gjennomføre Adventsaksjonen
– Utvikle og skaffe materiale til å gjennomføre aksjoner
– Å tilrettelegge for lokale karitative aktiviteter resten av året

Samarbeid med Caritas Norge:
– Følge opp og implementere samarbeidsavtalen mellom NUK og Caritas Norge
– Å velge ut prosjekter som skal legges fram for NUKs landsmøte
– Evaluere Adventsaksjonen
– Jobbe med å engasjere NUKs medlemmer i Caritas Norge sitt karitative arbeid

Les mer på adventsaksjonen.no

KUT - Utvalgsmedlemmer

Sunniva Fongen

Leder av KUT

E-post

Jens Long Nguyen

Styremedlem

E-post

Jan Danh Tran

Medlem av KUT

E-post

Adventsaksjonen resultater

2019
desember 31

2019 – Yrkesopplæring av ungdom i Colombia for inntekt og fred

2019 – Yrkesopplæring av ungdom i Colombia for inntekt og fred
571 139,00 kr
2018
desember 31

2018 – Jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo

700 077,00 kr
2017
desember 31

2017 – Trygg mat for en sikker fremtid i Sri Lanka

846 623,00 kr
2016
desember 31

2016 – Inkluderende utdanning i Vietnam

654 000,00 kr
2015
desember 31

2015 – Rett til demokrati og deltakelse i Honduras

378 588,00 kr
2014
desember 31

2014 – Voldsforebygging for unge i Colombia

333 964,00 kr
2013
desember 31

2013 – Gi oss i dag vårt daglige brød

445 610,00 kr
2012
desember 31

2012 – Rettferdighet for flyktninter på Sri Lanka

491 467,00 kr
2011
desember 31

2011 – Zambia! Jorden, vårt hjem

478 986,00 kr
2010
desember 31

2010 – Haiti! Gi barna en sjanse

472 668,40 kr
2009
desember 31

2009 – Helse i Vietnam

500 628,00 kr
2008
desember 27

2008 – Colombia og Sri Lanka! Utdanning og fred

477 689,40 kr
2007
desember 27

2007 – Uganda! Barn og unge i krig

386 593,69 kr
2006
desember 31

2006 – Flyktninger og rehabilitering i Uganda

346 523,18 kr
2005
desember 27

2005 – Stans moderne slavehandel! i Øst-Europa

280 619,50 kr
2004
desember 31

2004 – Rettferdig fordeling og lokal deltakelse i Zambia

254 086,50 kr
2003
desember 31

2003 – Fred og Forsoning på Sri Lanka

230 000,00 kr
2002
desember 31

2002 – Vann og miljø i Honduras

176 857,00 kr
2001
desember 31

2001 – Matsikkerhet i Uganda

118 164,35 kr
2000
desember 31

2000- Kvinner i Guatemala

94 216 kr