Personvernerklæring
Norges Unge Katolikker

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til gensek@nuk.no

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. NUK er forpliktet til å oppbevare medlemsinformasjon i minst fem år. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm. Vårt medlemsregister er levert av en tredjepart. Når du fyller ut innmeldingsskjemaet vil derfor opplysningene lagres hos dem, og ansatte der vil ha tilgang til medlemsregisteret for å kunne drifte dette og gi oss teknisk support jf. databehandleravtale mellom NUK og leverandøren. Også her blir selvfølgelig opplysningene dine behandlet sikkert og konfidensielt.  Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger ved utløp av dokumentasjonsplikten til NUK.

Salgsbetingelser ved medlemskap

 • Ved innmelding samtykker man til at NUK kan kreve umiddelbar betaling eller utstede en faktura for medlemskontingent basert på gjeldende satser.
 • Medlemskapet er ikke gyldig før den er betalt.
 • Medlemskap i NUK gjelder ut kalenderåret man betaler kontingenten.
 • Medlemskap for medlemmer over 15år er personlig.
 • Medlemmer under 15år kan være innmeldt av foresatt eller verge iht. Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner §6.
 • Det er ingen angrerett på betalt medlemskap iht. Angrerettloven §22, ledd c og n.
 • Man kan melde seg ut av NUK ved å ta kontakt med nuk@nuk.no
 • Hvis man inngår avtale om AvtaleGiro, Vipps Faste betalinger, eller lignende kan NUK trekke medlemskontingent frem til medlemmet melder seg ut eller selv sier opp avtalen.
 • Ved å melde deg inn aksepterer du denne personvernerklæringen og salgsbetingelser.
 • Klager på medlemskapet rettes til NUK innen rimelig tid. Ved uenighet kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet på tlf. 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no
 • Spørsmål om medlemskap rettes til nuk@nuk.no

 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

 

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside og er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi bruker checkin.no som påmelding til våre arrangement og opplysningene lagres hos dem, og ansatte der vil ha tilgang til denne informasjonen for å kunne drifte dette og gi oss teknisk support. Også her blir selvfølgelig opplysningene dine behandlet sikkert og konfidensielt.

 

Bilder og videoer

Du kan sende bilder og video til oss. Alle bilder vi har i arkivet fra NUKs arrangementer er med tillatelse fra hvert enkelt person på bilder og videoer. NUK bruker disse på følgende medier:

 • NUKs blader som Arken, Q og Crediumus og NUK NYTT plakat.
 • NUK på sosiale medier som består blant annet av: Facebook, Instagram, Youtube og NUKs nettside: «www.nuk.no».
 • NUKs promoteringsplakater og flyers. Dette er da plakater som henges opp og påmeldingsstedet til NUK arrangementer www.checkin.no.
 • Lederteamet er de som skal ta bilder og videoer for NUK, og disse bildene skal arkiveres i NUKs database.
 • Katolske menigheters blader og nettsider i Norge som bruker bilder tilsendt fra NUK.

NB: Du har mulighet til å be NUK slette all personlig informasjon NUK har om deg og (dette inkluderer bilder + videoer), dersom ikke andre særlover krever at NUK oppbevarer denne informasjonen.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt med Google Analytics. Det settes derfor informasjonskaplser fra Google Analytics på nettsiden. Vi har også lagt inn funksjonalitet fra Facebook på vårt nettsted, og de kan også sette igjen informasjonskapsler. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.