Ungdomspresten

Pater Andreas Rupprecht er landsungdomsprest. Han jobber 50% for NUK som ungdomsprest, i tillegg til at han jobber som kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo med særskilt ansvar for sjelesorg på Holmlia og Nesodden (50% stilling).

Ungdomspresten er her for alle unge katolikker i Norge, og er tilgjengelig for spørsmål, besøk og veileding. p. Andreas er med på de fleste av NUKs  arrangementer og har ansvar for å finne prester til de sentrale arrangementene han ikke kan være med på.

Du kan invitere ungdomspresten til ditt lokallag eller distriktstreff!

p. Andreas Rupprecht

Ungdomsprest

E-post