Opprett lokallag

Standardvedtekt for ungdomslag og 18+ lokallag:

§6 Formelle krav for et NUK lokallag:

For at lokallaget skal være et godkjent lokallag i NUK må følgende krav oppfylles:
a. laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år
b. laget skal avholde årsmøte
c. laget skal ha et valgt styre minst bestående av leder, nestleder og kasserer
d. lokallagets leder må være fylt 15 år
e. laget skal hvert år levere årsrapport og årsregnskap til NUKs sekretariat.
f. laget skal ha egne vedtekter, som til enhver til skal være godkjent av NUKs Hovedstyre. Har laget ikke utarbeidet egne vedtekter, gjelder standardvedtektene.

Standardvedtekt for barnelag:

§6 FORMELLE KRAV TIL ET NUK-LOKALLAG FOR BARN

For at lokallaget skal være et godkjent lokallag i NUK må følgende krav oppfylles:
a. laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år
b. laget skal hvert år levere, til NUK, årsrapport og regnskap.
c. laget skal ha egne vedtekter, som til enhver til skal være godkjent av NUKs
Hovedstyre. Har laget ikke utarbeidet egne vedtekter, gjelder
standardvedtektene.

Hvis disse kriteriene ikke oppfylles, kan NUKs Hovedstyre vedta at laget ikke lenger er et NUK-lokallag.

 

Søknad om opprettelse av lokallag

Skjema for katolikker som ønsker å opprette et lokallag under NUK
 • Hvem er kontaktperson for oppretting av lokallag? Det kan være sognepresten, menighetsarbeider, ungdomsarbeider, styreleder av lokallaget etc.
 • Skriv inn e-post til kontaktpersonen
 • Skriv inn telefonnummeret til kontaktpersonen
 • Hvilken by skal lokallaget være? F.eks. Oslo
 • Hvilken menighet skal lokallaget tilhøre? F.eks. St. Olav
 • F.eks. VLIT, Vietnamesisk lokallag i Trondheim
 • F.eks. kor
 • Hvilke type aktiviteter skal gjennomføres i lokallaget? F.eks. Ungdomskvelder, ministrantøvelser, sangøvelse, etc.
 • For barnelag, ministrantlag og katekeselag: Minst 1 person; For ungdomslag og studentlag: Minst 3 personer. Styremedlemmer og lokallagsledere må være registrerte medlemmer i NUK. De kan melde seg inn her: https://nuk.no/medlemskap/
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 50 MB.
   Medlemsliste og vedtekter for foreløpig lokallaget. NB: Må inneholde minst 5 betalte NUK medlemmer

   

  Medlemsliste mal

  Standard vedtekter for Barnelag

  Standard vedtekter for ungdomslag og 18+ lag