Kontaktpersoner

Anhlan Truong

Distriktrepresentant Midt

E-post

Distrikt Midt

 

Man kan få mer informasjon om hvert enkelt lokallag enten ved å kontakte sognepresten i de respektive menighetene, NUKs distriktsrepresentant eller NUKs sekretariat.