Kontaktpersoner

Jonathan Majoro

Distriktsrepresentant - Distrikt Midt

E-post

Daniela Guiterrez

Utvalgsmedlem

E-post

Distrikt Midt

 

Man kan få mer informasjon om hvert enkelt lokallag enten ved å kontakte sognepresten i de respektive menighetene, NUKs distriktsrepresentant eller NUKs sekretariat.