NUK - Distrikt Oslo

Hjem

Kontaktpersoner

Lokallag som tilhører Distrikt Oslo har mulighet til å søke ekstra støtte fra distriktet. Mer info finnes her, eller ved å kontakte distriktsrepresentanten.

Følgende lokallag er registrert i distriktet:

Man kan få mer informasjon om hvert enkelt lokallag enten ved å kontakte sognepresten/menighetskontoret i de respektive menighetene, NUKs distriktsrepresentant eller NUKs sekretariat.