NUK - Distrikt Oslo

Hjem

Kontaktpersoner

André Nguyen

Distriktrepresentant Oslo
40164460
E-post

Man kan få mer informasjon om hvert enkelt lokallag enten ved å kontakte sognepresten/menighetskontoret i de respektive menighetene, NUKs distriktsrepresentant eller NUKs sekretariat.