Utvalgene i NUK

Utvalg i NUK er selvorganiserte arbeidsgrupper under HS som hver for seg har viktige oppgaver i organisasjonen.

De ulike utvalgene er:

Karitativt utvalg (KUT)

Sunniva Fongen

Leder - Karitativt Utvalg

E-post

Jens Long Nguyen

Utvalgsmedlem

E-post

Daniel Døhlen

Utvalgsmedlem

E-post

Victoria Hoang Quy

Utvalgsmedlem

E-post

Daniela Guiterrez

Utvalgsmedlem

E-post

Karitativt utvalg er det utvalget i NUK som skal fremme karitativt engasjement og sosial bevissthet i organisasjonen, hovedsakelig gjennom den årlige Adventsaksjonen.

Kontakt: KUT@nuk.no

Leirutvalget (LUT)

Martin Bao Anh VoE-post

An-Thuy Tran

Leder - Leirutvalget

E-post

Unni Gabrielle Carreno

Utvalgsmedlem

E-post

Marius Benedict Horn

Utvalgsmedlem

E-post

Vivi Vo

Utvalgsmedlem

E-post

Ivan Vu Portrettbilde

Ivan Vu

Utvalgsmedlem

E-post

Leirutvalget er det utvalget i NUK som er ansvarlig for å arrangere påskeleirer for konfirmanter og konfirmerte i påsken, og sommerleirer for barn, junior og ungdom.

Kontakt: LUT@nuk.no

Ledertreningsutvalget (LTU)

Karthiha Edward

Leder - Ledertreningsutvalget

E-post

Catarina Vu

Utvalgsmedlem

E-post

Abel Mussie Amar

Utvalgsmedlem

E-post

Abinaya Philip

Utvalgsmedlem

E-post

Chi Thien Ngo Nguyen

Utvalgsmedlem

E-post

Ledertreningsutvalget er ansvarlig for ledertreningsopplegget i NUK, beregnet på deg som er konfirmert. Du er engasjert og tar troen din på alvor. Du vil gjerne møte andre unge katolikker og har lyst til å gjøre en innsats i Kirken.

Kontakt: LTU@nuk.no

Medieutvalget (MUT)

Alyssa Rennise Bestudio

Leder - Medieutvalget

E-post

Xuan-Huy Ba Mai

Utvalgsmedlem

E-post

Vivian Phuong Mi Thai

Utvalgsmedlem

E-post

Alexandra Salcedo

Distriktsrepresentant - Distrikt Innlandet
Medlem av MUT
E-post

Daniel Døhlen

Utvalgsmedlem

E-post

Victoria Hoang Quy

Utvalgsmedlem

E-post

Marianne McClimans Bjerke

Utvalgsmedlem

E-post

Wendell Estupin

Utvalgsmedlem

E-post

Medieutvalget arbeidet med å fremme NUKs aktiviteter på Sosiale Medier som Facebook, Instagram og Youtube.

Kontakt: MUT@nuk.no

Ministrantutvalget (MinUt)

Arelis Heredia Gomez

Leder - Ministrantutvalget

E-post

My Nina Truong

Utvalgsmedlem

E-post

anhlyn-truong

Anhlyn Truong

Styremedlem 4

E-post

Thomas Thong Nguyen

Utvalgsmedlem

E-post

Ministrantutvalget skal kontinuerlig holde kontakt med menighetene/ministrant-ledere angående ministrant arbeid. Også, ved hjelp av ressursene utvalget har tilgjengelig, vil de ha som mål å inspirere og styrke fellesskapet til ministrantene

Kontakt: MinUt@nuk.no

18+ utvalg

Peder FossE-post

Marion Norum Spæren

Leder - 18+-utvalget

E-post

Gunnar Johannes Halle

Utvalgsmedlem

E-post

18+utvalget skal lage et aktivitetstilbud for NUK-medlemmer over 18 år, da de fleste av våre arrangementer kun er åpne for de under 18. I tillegg til de faste postene kan det arrangeres mindre arrangementer på spontant initiativ.

Kontakt: 18+@nuk.no

Barneutvalget (BUT)

Helene Jeanne Brigid Ranek

Utvalgsmedlem

E-post

Yvon Van Loon

Utvalgsmedlem

E-post

Barneutvalget jobber for og med barn og skal tilrettelegge katolske aktiviteter for menighetene. BUTs viktigste oppgave er å synliggjøre seg blant menighetene som har et behov for barneaktiviteter.

Økonomisk utvalg (ØU)

Portrettfoto

Stephen Trotter

Generalsekretær
23 21 95 40
E-post

Vivian Phan

Leder

E-post

Økonomisk utvalg jobber med NUKs økonomi og skal ha løpende kontroll over den. De skal være en tilgjengelig rådgivende ressurs for Hovedstyret i økonomiske spørsmål og skal holde Hovedstyret, LS og LM oppdatert om NUKs økonomi.

Kontakt: ou@nuk.no

Valgkomiteen

Vi søker folk til å ta et verv i NUKs hovedstyre. Ta kontakt med valgkomiteen på valg@nuk.no om du er interessert.

Kontakt: valg@nuk.no

Redaksjoner

NUK utgir 3 medlemsblader for barn, ungdom og unge voksne. Hvert blad har sin egen redaksjon som består av frivillige. Vi er alltid ute etter nye bidragsytere, så bare ta kontakt med redaktøren for bladet du vil bidra til!

Arken

Maria Pham

Redaktør i Arken

E-post

I redaksjonen: Maria T.T. Pham (redaktør), p. Khiem Duc Nguyen, Nina Hong Nhung Luong, Amirtha Philip, Saga Elisabeth Lövström.

E-post: arken@nuk.no

Arken er NUKs blad for barn fra 4 til 12 år.

Q

Vi søker redaktør!

Q har for tiden ingen redaktør – om du kunne tenke deg redaktørhatten, bare ta kontakt med hovedstyret på hs@nuk.no

Epost: q@nuk.no

Bladet er for ungdom i alderen 13 til 18 år.

Credimus

Marta Wade

Redaktør i Credimus

E-post

I redaksjonen: Marta Wade (redaktør), Øyvind J.V. Evenstad, Peder Foss og Esbjørn Solberg.

Epost: credimus@nuk.no

Bladet for unge voksne fra 19 år.