Kontaktpersoner

Angelica Pirella

Angelica Maria Pirela Cudde

Distriktrepresentant Vest
40062555
E-post

Man kan få mer informasjon om hvert enkelt lokallag enten ved å kontakte sognepresten/menighetskontoret i de respektive menighetene, NUKs distriktsrepresentant eller NUKs sekretariat.