Kontaktpersoner

Aleksandra Prokop

Distrikt Vest

E-post

Thor Emmanuel Ringstad

Distrikt Vest - Vara

E-post

Menigheter uten lokallag

  • St. Josef – Haugesund

Man kan få mer informasjon om hvert enkelt lokallag enten ved å kontakte sognepresten/menighetskontoret i de respektive menighetene, NUKs distriktsrepresentant eller NUKs sekretariat.