Blader og artikler

NUK utgir 3 medlemsblader for ulike aldersgrupper. Arken for barn, Q for ungdom og Credimus for unge voksne. Man får tilsendt medlemsblad fra man har betalt medlemskontingent og ut året etter man har meldt seg inn med mindre man kontakter nuk@nuk.no med et ønske om å ikke motta medlemsblad.

Arken – barneblad (0-12 år)
Q – for ungdom (13-18 år)
Credimus – for unge voksne (19 år og oppover)