Blader og artikler

TODO: Tekst om hvilke utgivelser nuk har

Bladene

NUK utgir 3 blader for ulike aldersgrupper. Arken for barn, Q for ungdom og Credimus for unge voksne.

Arken – barneblad (0-12 år)
Q – for ungdom (13-18 år)
Credimus – for unge voksne (19 år og oppover)

NUK NYTT

Annenhver måned sendes NUK NYTT til alle menigehetene. Dette er en plakat med oversikt over de viktigste hendelsene siden siste utgivelse.  Alle utgivelsene legges ut her.

NUK nytt

Vi har en nettside for barn; Bli Lysher