Hovedstyret

Hovedstyret er NUKs styre og leder NUKs virksomhet mellom landsstyremøtene i samsvar
med vedtektene, LMs vedtak, arbeidsprogrammet, samt etter de retningslinjer
som LS fastsetter. Medlemmene i Hovedstyret velges på Landsmøte (LM).

Alle henvendelser kan sendes til: hs@nuk.no dersom du ikke vet hvem du skal kontakte ut ifra oversikten under.

Hovedstyret 2022/2023

Vivian Phan

Leder

E-post

Anna Vu

Styremedlem 1

E-post

-vuong-vu

Vuong Vu

Styremedlem 5

E-post

Daniel Tran

HS - Styremedlem

E-post

Marie Foss

HS - Styremedlem

E-post

Magnus Hareide

HS - Styremedlem

E-post

Dichino Nguyen

HS - Styremedlem

E-post

Ansvarsområde

Leder:

 • Trivsel i HS
 • Oppstart- og medarbeidersamtaler i HS
 • Ekstern representasjon
 • Oppfølging v Generalsekretær og Stab
Nestleder:

 • Forberede HS-møter og saksliste
 • Lede HS-møter
 • Sosiale arrangement for HS (retrett, julebord, sommeravslutning)
 • Distrikt Østviken
Styremedlem 1:

 • SUK/DUK
 • Distrikt Sør
 • Redaksjoner
 • Studietur
Styremedlem 2:

 • Distrikt Midt
 • Distrikt Oslo
 • MinUt
 • MUT

Styremedlem 3:

 • Distrikt Innlande
 • Distrikt Vest
 • 18+ utvalget
 • KUT

Styremedlem 4:

 • LUT
 • LTU
 • LS/LM
 • Gaveansvarlig
Styremedlem 5:

 • WYD sjef
 • BUT
 • Distrikt Vestviken
 • Distrikt Nord
 • Vagkomité

 

Landsstyret

Landsstyret er det øverste organet i NUK mellom landsmøtene (se §10 i NUKs vedtekter). Med stemmerett i LS finner du:

 • Hovedstyret
 • Distriksrepresentantene
 • Utvalgsledere (unntatt Økonomisk utvalg og Medieutvalget)
 • Redaktører for NUKs medlemsblader
 • NUKs representanter i pastoralrådene
 • 2 barne- og ungdomskontakter
 • en representant for hver av de landsdekkende sammenslutningene som er anerkjent av NUK

I tillegg deltar ungdomspresten, sekretariatet og Økonomisk utvalg med tale- og forslagsrett.

 

LS arbeidsoppgaver er:

 • Oppfølgingsansvar for Hovedstyret, herunder at budsjetter blir fulgt, samt revidering av budsjettet.
 • Retningsgivende organ for NUK
 • Forberede langtidsprogram til LM, og følge dette opp i perioden
 • Nettverksbyggende funksjon og sikre kommunikasjon i barne- og ungdomsarbeidet.
 • Utnevne offisielle representanter for NUK i eksterne fora.

 

Landstyret 2022/2023

Aleksandra Prokop

Distrikt Vest

E-post

Thor Emmanuel Ringstad

Distrikt Vest - Vara

E-post

Alexandra Salcedo

Distriktsrepresentant - Distrikt Innlandet
Medlem av MUT
E-post

Ole Bjørn Halvorsen

Varadistriktsrepresentant - Distrikt Innlandet

E-post

Camilla Linh Vu

Distriktsrepresentant - Distrikt Vestviken

E-post

Sebastian Laszczynski

Distriktsrepresentant - Distrikt Oslo

E-post

Nathanya Bjerke

Varadistriktsrepresentant - Distrikt Oslo

E-post

Aurora Christiansen

Distriktsrepresentant - Distrikt Østviken

E-post

Miza Vu

Varadistriktsrepresentant - Distrikt Østviken

E-post

Julian Svinningen

Distrikt Sør

E-post

Alyssa Rennise Bestudio

Leder - Medieutvalget

E-post

Arelis Heredia Gomez

Leder - Ministrantutvalget

E-post

Maria Pham

Redaktør i Arken

E-post

Marta Wade

Redaktør i Credimus

E-post

Sunniva Fongen

Leder - Karitativt Utvalg

E-post

An-Thuy Tran

Leder - Leirutvalget

E-post

Marion Norum Spæren

Leder - 18+-utvalget

E-post

Karthiha Edward

Leder - Ledertreningsutvalget

E-post