Trygg mat for en sikker framtid på Sri Lanka

Adventsaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av Norges Unge Katolikker i
samarbeid med Caritas Norge. Under fjorårets landsmøte ble det bestemt at temaet for Adventsaksjonen 2017 er
miljø, og pengene fra årets aksjon vil gå til å bedre matsikkerheten på Sri Lanka.

Sri Lanka har vært utsatt for mange ødeleggelser gjennom årene. En 30 år lang
borgerkrig mellom Tamiltigrene og regjeringen tok om lag 100 000 liv. Da tsunamien
traff i 2004, ble den sosiale og økonomiske situasjonen i landet mye verre, og de
fattigste ble hardest rammet. Nå ser Caritas tegn til bedring, men veien er fortsatt
lang å gå.

Avhengig av jordbruk

Sri Lanka har et stort antall mennesker som lever under fattigdomsgrensen.
Nesten en fjerdedel av Sri Lankas befolkning dyrker ris og får sin hovedinntekt fra jorda,
og av de fattige er ni av ti avhengige av jordbruket. De har ofte kun et lite stykke
land der de dyrker etter tradisjonelle metoder. Resultatet er små og uforutsigbare
avlinger. I tillegg til lite effektive jordbruksmetoder, er fl om, tørke og uforutsigbart
vær en stor utfordring.

Ifølge FN er Sri Lanka et av de landene som vil bli hardest rammet av
klimaendringene, og bøndene merker allerede effekten av mer tørke og flom.
Hele 32 prosent av den totale arbeidsstyrken, 20 prosent av Sri Lankas befolkning,
har risdyrking som sitt livsgrunnlag. Disse 879 000 familiene har normalt om lag ett
mål land til jordbruksformål og benytter seg av tradisjonelle jordbruksmetoder som
gir svært ustabile avlinger. I tillegg til å være sårbare overfor klimatiske endringer og påfølgende variasjoner i landets to regntider (Yala og Maha) er eiendom ofte ikke registrert
og deres juridiske rettigheter til landet er svake. Inntektsgrunnlaget er dermed lavt, ustabilt
og usikkert.

Fokus på økologisk landbruk og helse

Utfordringene lokalbefolkningen møter er mange. Det er kronisk vannmangel på
grunn av klimaendringene og irrigasjonssystemene er underutviklet. Erosjon av
matjord er et økende problem og bruk av kjemikalier i jordbruket er høy. Mange
sliter også med helseproblemer på grunn av feilernæring og fordi bøndene bruker
sterke sprøytemidler på avlingene. Nyresvikt har blitt et omfattende problem og
familienes inntekter blir brukt opp på dyre medisinske behandlinger. Manglende implementering av jordreformer og manglende avklaring av juridiske rettigheter til
gårdene fører til ustabile boforhold. Tilgang til markedene er begrenset og transaksjonskostnadene betydelige. De samlede effektene av utfordringene er
vedvarende fattigdom, ustabilt inntekstgrunnlag, miljøforringelse, sykdom forårsaket av kjemikaliebruk, lavere produktivitet, arbeidsledighet og høy fraflytting.

Som del av matsikkerhetsprosjektet gir Caritas opplæring i dyrking av økologiske
grønnsaker og gjenintroduserer tradisjonelle jordbruksmetoder, som å bruke
kompostavfall til gjødsel. Målet er på lang sikt å redusere antall tilfeller av
nyresvikt, kreft og andre livsstilsykdommer og sikre trygg og ernæringsrik mat.

Sterkere sammen

Caritas Sri Lanka har i samarbeid med de regionale Caritasorganisasjoner organisert selvhjelpsgrupper i lokalsamfunnene og vil bruke disse i implementeringen av
programmet. Programmet har som mål å bidra til en helhetlig utvikling, sosialt,
kulturelt, politisk og økonomisk for denne marginaliserte delen av befolkningen.
Det er organisert mikrokredittordninger som medlemmene har tilgang til, og noen
av de mest fremgangsrike gruppene har inngått strategiske partnerskap for å
fremme utvikling i distriktet. De driver politisk påvirkningsarbeid hvor de kjemper for grunnleggende off entlige tjenester som tilrettelegging for vannforsyninger til
husstand og i landbruket, elektrisitet, utdanning, helse, infrastruktur, og tilgang til
markeder. I prosjektet får bøndene hjelp til å organisere seg i selvhjelpsgrupper og
gjennom disse har de muligheten til å spare midler og gå til innkjøp av felles utstyr
og redskap for å slippe stor individuell gjeld.

Prosjektet

Caritas jobber i dette prosjektet med å mobilisere lokalsamfunn og forme
selvhjelpsgrupper. Disse gruppene styrkes innen ledelse, økonomistyring,
gruppedynamikk og motiverer dem til å starte sine egne økologiske
grønnsakshager – «hjemmehager». Det inkluderer også 52 000 skolebarn
som skal få næringsrik mat så de kan fullføre utdanningen sin og få seg en jobb.
Spesifikt vil man gjennom prosjektet bidra til å:

– Støtte 26 000 fattige bondefamilier med å øke sin matproduksjon ved å administrere
lokale ressurser uten å måtte stole på eksterne, eller matdistribusjonssystemer som
de har liten kontroll og/ eller tilgang til.

– Etablere kjøkkenhager og markedsplasser som gir bøndene tilgang på kreditt og
utviklet uproduktive grønnsakshager og rismarker.

– Gjøre bøndene mer oppmerksomme på de negative virkningene av kjemikalier i
jordbruket og fordelene ved økologiske landbruksteknikker, og dermed redusere
sykdommer som nyresvikt, kreft og andre livsstilsykdommer, samt sikre trygg og
ernæringsrik mat.

– Arrangere workshops hvor man identifiserer muligheter og hindringer for å oppnå bedre matsikkerhet og ernæring på husholdningsnivå.

 

Skrevet av: Caritas Norge og Karitativt utvalg
Bilde: Kristoffer Kopperud

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert