Frifond 2018

Frifond 2018

Hvert år deler NUK ut Frifondmidler til lokallagene som ønsker økonomisk støtte. Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Frifondmidlene skal gå til aktivitet i regi av lokallag og hvert enkelt lokallag skal selv bestemme over bruk av midlene. Støtten kan ikke tildeles mellomliggende lag, dvs. distriktene, eller brukes i utlandet. Frifondmidlene kan heller ikke brukes til å lønne ansatte, til innsamlingsaktivitet eller til å bygge egenkapital.

Lokallagene må ha brukt Frifondstøtten innen 1. mai i kalenderåret etter at de fikk pengene. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NUK.

NUK deler ut Frifondmidler på to måter:

Driftsstøtte: 80% av Frifondmidlene NUK mottar fordeles på alle lokallagene som bekrefter at de ønsker midlene. Driftsstøtten går til vanlig drift av lokallaget. Lokallaget må ha levert årsrapport og årsregnskap, samt rapport for bruken av Frifondmidlene for det foregående året for å motta støtte. Frist for å søke om driftsstøtte er 1. juli.

Prosjektstøtte: 20% av Frifondmidlene NUK mottar deles ut til prosjekter som lokallagene ønsker å gjennomføre. Prosjektene skal styrke lokal aktivitet og brukes på lokalt plan (ikke distikt, sentralt eller i utlandet). Lokallaget må ha levert årsrapport og årsregnskap, samt rapport for bruken av Frifondmidlene for det foregående året for å motta støtte. Frist for å søke om prosjektmidler i 2018 er 15. april og 1. juli.

Skjemaer: 

Skjemaene kan fylles ut og sendes samlet til oss på på e-post (nuk@nuk.no), det er å foretrekke fremfor vanlig post.

 

Så til 1. juli 2018 må alle lokallag som ønsker å søke om driftstøtte og prosjektstøtte sende søknader, levert årsrapport og årsregnskap, samt rapport for bruken av Frifondmidlene for det foregående året.

 

Relevante nyheter

Ungdomsleir 2018, tatt med åpne armer

Sommerferie

Kontoret er ubemannet fra 13. til 17.juli. Vennligst send mail til nuk@nuk.no om det skulle være noe. Vi skal prøve å svare så snart kontoret er bemannet igjen. God sommer!    Hilsen Norges Unge Katolikker     les mer »

Ukategorisert