NUKs Hovedstyret 2018/2019

Hovedstyret 2018-2019

Vi stilte NUKs Hovedstyret følgende spørsmål:

 1. Alder, bosted, interesser
 2. Hva synes du er den viktigste oppgaven for deg som leder/nestleder/medlem av styret?
 3. Hvorfor stilte du til Hovedstyret (valg)?
 4. Hva ønsker du å oppnå det kommende året?

Her kom det mange gode svar, og vi stoler på at de holder sine løfter!

 

Jakob Voigt Profilbildet

Jakob Voigt – Leder

Arbeidsområder: Økonomi, eksternt samarbeid og representasjon
 1. Jeg er 25 år og bor i Tromsø. Mine interesser er barne- og ungdomsarbeid, fjellturer, yoga og rollespill.
 2. Sørge for trivsel og motivasjon i hovedstyret og stab, samt følge opp organisasjonen der det trengs mest.
 3. Jeg har trivdes godt som leder én periode allerede og jeg hadde heldigvis mulighet til å stille for et år til. Kontinuitet er viktig, og med alt jeg har til nå lært tror jeg at jeg kan gjøre en enda bedre jobb for dere i år.
 4. Gjøre det lettere for neste leder å tre inn i rollen, spesielt med tanke på økonomistyring.

Satse på gode rutiner gjennom prosjekt KRUTT.

Når perioden vi nå går inn er over ønsker jeg at alle i hovedstyret skal kunne se tilbake på et trivelig år der vi alle har gjort godt arbeid for NUK som vi kan være stolte av!

 

Katherine Esquivel Profilbildet

Katherine Esquivel – Nestleder

Arbeidsområder: Interne møter og dokumentstyring
 1. Jeg er 23 år og flytter tilbake til Oslo denne høsten etter mange år i Stavanger. Jeg er veldig glad i å se på filmer, bake kaker og dra på lange joggeturer.
 2. Min viktigste oppgave som nestleder er å følge opp styrets arbeidsoppgaver slik at vi kan gjennomføre så mye som mulig av det vi vil få til denne perioden.
 3. Jeg har hatt lyst til å stille i mange år, og da jeg fikk beskjed om at styret trengte en nestleder som kan være med på å etablere arbeidet til prosjekt KRUTT i Hovedstyret og stab, slik at dette og alle fremtidige styrer har strukturerte oppgaver, mål og god oppfølging, kunne jeg ikke si nei! Jeg er jo excel-docs-tabell-og-fargekode-nerden i vennegjengen!
 4. Jeg ønsker først å fremst å bli godt kjent med dette styret både på det personlige og profesjonelle. På den måten kan jeg støtte de og følge opp oppgavene deres basert på egenskapene deres og det de brenner for.

Jeg ønsker også å bli godt kjent med NUK som en organisasjon slik at jeg kan på best mulig måte strukturere alt vi gjør og hvordan vi har gjort det til fremtidige styrer.

 

Vivian Jensen Profilbildet

Vivian Jensen – Innovasjonsansvarlig

Arbeidsområder: BUT, MinUt, andre prosjekter
 1. Hei, mitt navn er Vivian, er 22 år og bor i Stavanger. Jeg har ikke så mange interesser, men jeg syns det er gøy å brygge kaffe for hånd.
 2. Min viktigste oppgave i styret vil være å gjenopprette barneutvalget (BUT), fortsette prosjektet om å lage et nytt opplag av Adoremus, og starte opp ministrantutvalget (MinUt).
 3. Det er spesielt BUT som har vært min motivasjon for å være med i hovedstyret. NUK har et godt tilbud til ungdommen med både leirer, kurs og retretter, men jeg ønsker at barn i menighetene også skal føle en tilhørighet til kirken. Ved å tilby barna et fellesskap i kirken sikrer vi et bredt spekter av individer i NUK i alle aldre.
 4. Dette kommende året ønsker jeg å bli mer kjent med organisasjonen vår, hvordan vi kan tilby ungdommen og BARNA en plattform der de kan bli bedre kjent med andre katolikker, og utvikle et vennskap med vår Herre, Jesus Kristus.

 

Snit Ghebriel Profilbildet

Snit Ghebriel – Organisasjonskoordinator

Arbeidsområder: LS, LM og Valgkomité
 1. Jeg heter Snit Ghebriel og er 24 år fra Oslo. Jeg bor i Trondheim og studerer psykologi ved NTNU. Studiene tar mye tid og det koser jeg meg med! I tillegg er jeg kateket i menigheten og jobber i Barne- og ungdomsspsykiatrien og som studentassistent ved universitetet. Ellers har jeg ikke så mye tid til overs, men er veldig glad i musikk og dokumentarer.
 2. Den viktigste oppgaven for meg som medlem av styret er å forsøke å være et forbilde for andre barn og unge. Mine arbeidsoppgaver blir å arrangere LS og LM, og det gleder jeg meg veldig til! Det var jeg delvis med å gjøre i fjor også, og det er veldig fint at jeg i hovedsak nå kan konsentrere meg om det.
 3. Jeg stilte til styret for ett år til da det har vært veldig lærerikt og interessant å sitte i styret det siste året. Det har vært en veldig motiverende gjeng å sitte i styret sammen med også, og det er flott å se at vi var hele fire stykker som stilte igjen; det sier mye om hvor fint vi hadde det sammen, og sikrer samtidig veldig god erfaringsoverføring.
 4. For det kommende året ønsker jeg at vi fokuserer på å sikre innholdet på NUK-arrangementer og at vi når ut til flere unge i menighetene.

 

Øyvind Evenstad Profilbilde

Øyvind J.V. Evenstad – Informasjonsansvarlig

Arbeidsområder: MUT, redaksjoner og informasjonsspredning
 1. Jeg er 23 år gammel og bor i Oslo (men kommer opprinnelig fra Tromsø). Mine interesser inkluderer film, litteratur og klassisk musikk.
 2. Min viktigste oppgave som styremedlem er å gjennomføre det arbeidet som er spesifikt til stillingen, men også å bidra til at NUK oppnår sine overordnede mål.
 3. Jeg stilte til valg fordi jeg ville gi noe tilbake til en organisasjon som har gitt meg selv så mye, og fordi jeg ville bygge videre på arbeidet jeg gjorde i forrige periode.
 4. I det kommende året ønsker jeg å videreutvikle NUKs informasjonskanaler og tilstedeværelse i alle medier, slik at vi blir bedre i stand til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus – både til katolikker og ikke-katolikker.

 

Anja Persvold Portrettbilde

Anja Z. Persvold – Koordinator for Unge Voksne

Arbeidsområder: 18+arbeid, Nordisk samarbeid, LUT
 1. Jeg er 26 år, bor i Oslo. Jeg er interessert i musikk, fotografi, design, planter, tørr humor, språk og ordbøker
 2. Den viktigste oppgaven jeg som styreleder har, er å være glad og stole på Gud, slik at arbeidet jeg gjør blir til Hans ære. Jeg håper å hjelpe unge voksne til å være aktive i troen, bli kjent med andre unge voksne og være aktive deltagere i kirkens hverdag – på leir og hjemme i menighetene.
 3. Jeg har vært med i NUKs hovedstyre to perioder tidligere. Jeg har lyst til å fortsette arbeidet mitt i hovedstyret, bruke mine talenter til å styrke fellesskapet med Gud blant unge katolikker.
 4. Jeg ønsker å få til retretter, pilegrimstur, fortsette samarbeidet med våre nordiske ungdomsorganisasjoner, og hjelpe til så vi får gode ledere på leir og i lokallagene!

 

 Vo Martin Bao Anh Profilbildet

Vo Martin Bao Anh – Lokallagsutvikler

Arbeidsområder: Kartlegge og bidra til aktivitet i lokallag
 1. Alder: 23 år, bosted: Oslo, interesser: musikk, fotball, spille videospill, se på anime, filmer, spise, tilbringe tid med mine nærmeste og ikke minst tjene Gud.
 1. Den viktigste oppgaven for meg som medlem av styret tenker jeg er å hjelpe barn og unge til å vokse i troen, og få et dypere forhold med vår Herre samtidig. At jeg skal tjene mine brødre og søstre, fremfor å bli tjent av andre.
 2. Jeg har alltid ønsket å stille opp til hovedstyret i mange år. Nettopp fordi jeg har fått mange velsignelser fra Gud og det er ment å gi dele og gi dem videre til andre ved å bidra med masse gode ting, og være med på å forme NUK til det bedre. I alle mine år med erfaring som leder har jeg sett hvordan Gud har forandret meg, og de rundt meg. Fra å være en usikker, sjenert, tilbaketrukken og deprimert person med uten noe mening i livet, til en som er imøtekommende, positiv, glad og vil det beste for andre medmennesker. Gud jobber virkelig på mystiske og fantastiske måter. Dette ønsker jeg å fortsette med å være vitne til og samtidig gi tilbake det Gud har velsignet meg i livet mitt.
 3. Det jeg ønsker å oppnå i det kommende året er å bistå med hjelp til de menighetene som sliter med å få til aktiviteter/arrangementer for barn og unge. Jeg elsker vår Kirke som min virkelige familie, vår tro, mine brødre og søstre, spesielt vår Herre. Derfor lengter jeg etter at andre skal få oppleve det lignende og enda bedre. At troen vår er faktisk ganske heftiiig og gøøøy!!!

 

Cornelia Ramse Profilbilde

Cornelia Ramse – Nettverkskoordinator

Arbeidsområder: Distrikts- representanter, LTU og KUT
 1. Jeg er 23 år, bor i Oslo og jobber som sykepleier på Ullevål sykehus. På fritiden liker jeg å jogge i skogen og dra på konserter. En sjelden gang drar jeg fram fiolinen. Og så elsker jeg å delta på NUK-arrangementer!
 2. Som nettverkskoordinator ønsker jeg å bidra til at vi har en ung og levende kirke rundt om i Norge, der barn og unge kan styrke sin tro. Men som fersking i hovedstyret må nok veien bli til mens jeg går, så jeg vet ikke enda helt konkret hva som blir den viktigste oppgaven for meg.
 3. Jeg stilte til Hovedstyret fordi jeg har lyst å gi noe tilbake til organisasjonen som jeg har fått mye glede av og som har bidratt til å styrke min tro. Og fordi jeg tror jeg har mye jeg kan bidra med da jeg har vært aktiv i NUK lenge og deltatt på mange arrangementer i regi av NUK og lokallag.
 4. Jeg vil at de unge skal ha en aktiv del av sitt lokallag og NUK der de føler en tilhørighet og opplever det meningsfylt å delta. Det kan være at de opplever fellesskap i troen, at de opplever mestring i å være leder, og mening i å gjøre noe for andre for eksempel gjennom adventsaksjonen. Men alt dette blir vanskelig alene. Derfor er jeg så heldig at jeg skal få samarbeide med distriktsrepresentantene, ledertreningsutvalget og karitativt utvalg.

 

Rollebeskrivelser

Leder:

·      Lede styret

·      Ekstern kommunikasjon og representasjon

·      Samarbeid med stab og andre

·      Økonomistyring

Nestleder:

·      Arrangere hovedstyremøter og arrangement

·      Sikre fremdrift i styret

·       Koordinere arrangementsdeltagelse

·      Følge opp Økonomisk Utvalg

Innovasjonsansvarlig:

·      Gjenopprette og følge opp BUT

·      Opprette og følge opp MinUt

·      Følge opp prosjekter

Koordinator for unge voksne:

·      Gjenopprette og følge opp 18+utvalget

·      Nordisk samarbeid

·      Følge opp LUT

Lokallagsutvikler:

·      Kartlegge status for aktuelle lokallag

·      Bidra til gjenoppliving av aktuelle lokallag

Nettverkskoordinator:

·      Følge opp alle distriktsrepresentanter

·      Følge opp LTU

·      Følge opp KUT

Informasjonsansvarlig:

·      Følge opp MUT

·      Følge opp redaksjoner

·      Skrive NUK-nytt i samarbeid med stab

·      Sørge for innhold til nettside

Organisasjonskoordinator:

·      Organisere LS Høst, Vinter og Vår

·      Organisere LM

·      Finne sjefer

·      Følge opp valgkomiteen

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert