Lourdes 2016

Invitasjon til den 61. internasjonale Militærvalfart til Lourdes

Kanskje du nå gjør militærtjeneste eller kjenner noen som gjør det? I så fall har du eller han eller hun mulighet til å bli med på militærvalfart til Lourdes i Frankrike fra 13. til 23. mai 2019.

Forsvaret har egne permisjonsbestemmelser som gir katolikker mulighet til «pilegrimspermisjon». Selv om det er en katolsk valfart, pleier de fleste deltagerne fra Norge faktisk å være ikke-katolikker, og det går bra! Omtrent samtlige som har vært med på dette, synes det fantastisk (og mye bedre enn de hadde trodd). Se vedlagte folder og meld dere på!

Militærvalfart 2017
Militærvalfart 2017

Praktisk informasjon og påmelding

 • Avreise: fra Oslo mandag 13. mai 2019
 • Retur: til Oslo 23. mai 2019
 • Påmeldingsfrist: 12. mars 2019             
 • Pris førstegangstjenestegjørende (norsk + tysk egenandel): kr 5 000,-
 • For andre (norsk + tysk egenandel): kr 5 500,-
 • NUK-medlemmer får kr 1 000 i deltagerstøtte. Medlemskap har årspris kr 50 og er åpent for alle. Innmelding kan skje samtidig med påmelding.
 • Prester med nærmere opplysninger:
  • Major Torbjørn Olsen, Hønefoss, e-post: torbjorn.olsen @ katolsk.no, tlf. 410 01 620
  • Kaptein Dominic Nguyen Van Thanh, Kristiansund, tlf.: 911 44 591
  • Kaptein Tao Quoc Bjørn Nguyen, Oslo, tlf. 951 08 097.

Valfarten fra Norge ledes av norske prester fra Forsvaret eller med militær bakgrunn og gjennomføres i samarbeid med Feltprestkorpset og den tyske katolske feltpresttjeneste som også finansierer store deler av deltagelsen (utenom en viss egenandel fra deltagerne selv). 


Hva er en valfart?

En valfart eller pilegrimsreise er en religiøs reise. Slike reiser er kjent fra mange religioner. Fra nesten hele kristendommens historie har folk dratt på pilegrimsreiser. (Selv om Luther forkastet valfarter ved reformasjonen, er de for lengst kommet tilbake som populære innslag også i Den norske kirke.) Målet med en valfart er først og fremst å komme til et sted hvor Gud på en spesiell måte har kommet menneskene i møte.

Viktige valfartsmål var derfor fra begynnelsen av Betlehem hvor Jesus ble født, og Jerusalem hvor han døde og oppstod til menneskenes frelse. Også mange andre bibelske og ikke bibelske steder har blitt oppsøkt av pilegrimer. I Norge var Nidarosdomen i Trondheim hvor Olav den helliges legeme hvilte, gjennom hele middelalderen det store valfartsmål. Steder hvor Jomfru Maria har vist seg, har blitt viktige pilegrimsmål.

Motivene for å dra på valfart har variert: bot, håp om helbredelse fra sykdom, ønske om å komme nærmere Gud. (I dag vil mange også legge vekt på selve reisen, gjerne til fots, gjennom vakkert landskap og på primitiv og romantisk måte. Dette kan være verdifullt nok, men har fra gammelt av ikke vært viktig. Folk brukte tilgjengelige transportmidler.) Valfart har alltid hatt en viktig sosial karakter og vært fellesskapsbyggende.

Les også informasjonsbrosjyren

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert