Ledertrening vår 2019

22-24 februar ble det arrangert ledertrening vår på Mariaholm. Det var 18 kursdeltagere og sammen med NUKs hovedstyre var vi 38 totalt i løpet av helgen.

NUKs ledertreningshelg er et arrangement hvor deltagere gjennom sine kurs lærer mer om lederrelevante temaer som Tro, Bønn, Lokallagsledelse og Leirledelse.

Trokurset er et kurs hvor deltakerne sammen med kursholder gjennom samtaler, spørsmål og svar og snakke om troen og dele sine erfaringer. Sammen får de en opplevelse av fellesskapet gjennom arbeid mot et felles mål.

Bønnekurset er et kurs hvor kursholderen sammen med deltakerne lærer mer om bønn. Dette er et kurs der fellesskapet står sterkt gjennom bønn. Gjennom samtale og diskusjoner skal alle få muligheten til å lære mer om bønn og hva det vil si å be.

Lokallagslederkurset er et kurs hvor kursholder og deltakere jobber sammen og løser forskjellige utfordringer mange av lokallagsledere møter på i den daglige basis. Sammen skal de praktisk og teoretisk jobbe mot å forstå ansvaret til lokallagsledere og veiledere hverandre til et større felleskap på lokalt nivå.

Leirlederkurset har fokus på hvordan man skal være leder på leir eller helgearrangementer. Med dette kurset skal kursholder og deltagere sammen jobbe forskjellige utfordringer mange leirledere støtter på leir. Sammen skal de praktisk og teoretisk jobbe mot å forstå ansvaret til en leirleder og veilede hverandre til et større felleskap på nasjonalt nivå.

 

Ledertrening vår 2019

Anne Lynn Gelacio holder økt med tema Kommunikasjon

 

På ledertrening ønsker vi å skape mulighet for at deltagere skal ha praksis og prøve seg på forskjellige oppgaver som er koblet til sine kurs. Blant annet har bønnegruppen hatt ansvar for en del formasjon og ledet et par morgen og aftenbønn. Lokallagsledelse har hatt ansvar for morgenbønn og sakramentsandakt, samt å planlegge halvårsplan til lokallag. Leirledelse har spesielt hatt ansvar for å lede helgens oppvaskrunder og lørdagens underholdning.

Denne helgen fikk vi også gleden av å ha et fellesøkt med Anne Lynn Gelacio Lobo som har snakket om temaet kommunikasjon. Økten var delt inn i tre deler, kommunikasjon med hverandre, kommunikasjon med enn selv og kommunikasjon med Gud. Vi hadde oppgaver hvor vi blant annet ble delt inn i grupper på tre og tre, hvor vi igjen fikk individuelle kommunikasjonsoppgaver som vi skulle utføre på hverandre. Etterpå reflekterte vi sammen om hva vi hadde opplevd og hva vi følte i de forskjellige situasjonene.

_____________________________________________________________________________________________

Vi i LTU har også gleden av å uteksaminere hele 8 deltagere. Vi gratulerer alle sammen og gleder oss til å se dere som ledere!

  • Nikolai Fongen
  • Sunniva Fongen
  • Jakob Fongen
  • Ngoc Hoang Vu
  • Aleksander Sæthre
  • Angelica Cudda-Priela
  • Saga Elisabeth Lövström
  • Johanna Ballano

Takk for en lærerik og gledesfylt helg!

Deltagerne som fullførte ledertrening, Gratulerer!

_____________________________________________________________________________________________

Er du i tvil om ledertreningen er noe for deg? LTU spurte noen av våre flinke deltakere hvorfor valgte de å være med på ledertreningen og hvilke kurs ville de anbefale deg.

 

MARION NORUM SPÆREN, 16 ÅR, DRAMMEN

1. Hvorfor har du valgt å være med på ledertrening?

Hovedgrunnen til at jeg deltok på ledertrening var for både å være sosial med nye og kjente på Mariaholm, og samtidig få noen katolske impulser. I tillegg synes jeg at det er nyttig å ha med seg ledertreningen med tanke på at jeg ønsker å bidra i NUK også senere.

2. Hvilket kurs var du på og hva lærte du?

Denne gangen deltok jeg på kurset om lokallag. Dette kurset handlet om hvordan man driver et lokallag i praksis, og hvilke retningslinjer man trenger å forholde seg til. I tillegg lærte vi om hvordan NUK fungerer, er bygget opp, og hvem som har ansvar for hva. Vi fikk også ansvaret for å organisere sakramentsandakten og en morgenbønn, noe som også er nyttige erfaringer å ta med seg videre.

3. Vil du anbefale andre i å delta på ledertrening?
Jeg vil anbefale ledertreningen til alle som ønsker å kombinere det å være sosial med det å tilegne seg mer kunnskap om hvordan man kan bidra til NUK.

 

 

LUIS ALFONSO PRIELA CUDDÉ, 16 ÅR, STAVANGER

1.Hvorfor har du valgt å være med på ledertrening?

Helt siden at jeg var på juniorleir på Mariaholm for to år siden, har jeg hatt et ønske om å være leder.

Etter jeg ble konfirmert ble jeg styremedlem for menighetens lokallag SKUF. Jeg trengte ledertreninger ettersom jeg aldri hadde vært leder for noen eller på noe. Jeg visste ingenting om det å være leder og jeg trengte ledertrening. Så ble jeg anbefalt ledertrening på Mariaholm av mine eldre søsken som selv deltok. De fortalte meg om de forskjellige kursene og hva man lærer på kursene. Det synes jeg at hørtes som en god ide. Å få kurs i det å være leder av erfarne ledere var akkurat det jeg trengte. Derfor meldte jeg meg på ledertrening.

2.Hvilket kurs hadde du og hva lærte du?

På ledertrening vår, deltok jeg på lokallagskurset. Her lærte vi om hvordan og hva vi burde gjøre som et styre i et lokallag. Vi lærte om de forskjellige rollene styremedlemmene har i et lokallagsstyre. Dette var meget nyttig for meg, ettersom jeg har et ønske om å stille som leder i lokallaget mitt. Vi lærte også om økonomihåndtering, NUKs organer og deres relasjoner. Shout out til Abel Amar, som holdt dette kurset!

3.Ville du anbefalt andre i å delta på ledertrening?

Ledertrening for meg er noe som har vært med i å skape selvtilliten jeg har for meg selv. Etter de kursene jeg har deltatt på så har jeg blitt mer sikker på hva det er jeg ønsker å oppnå med lokallaget, og med hva slags leder jeg ønsker å være. Det er ledere som jeg tidligere har hatt, som har gitt meg inspirasjon på hva slags leder jeg har ønsker til å være. Når jeg kommer på ledertrening får jeg mer råd og veiledning om hvordan jeg kan bli til den lederen jeg ønsker å være. Takket være ledertrening så vet hvordan jeg skal oppføre meg med deltakerne, det er takket være ledertrening at jeg har et klart syn over hva jeg vil oppnå med lokallaget til neste år.

Så hvis du kunne tenkt deg å være med i et lokallagsstyre, eller være leder for en helg eller ukesleir, så anbefaler jeg at du fullfører alle fire kurs på ledertrening. På ledertrening får du informasjonen du trenger for å være en god leder, lokallagsleder eller bare styremedlem. Du får en klar oversikt over hva som må til for at et lokallag eller lederteam skal funke slik den skal. Jeg anbefaler på det sterkeste at du drar på ledertrening i Mariaholm dersom du ønsker å lære mer om det å være leder i forskjellige verv.

 

Skrevet av: Catarina Vu

Bilder: Lenja Bockermann, Anna Nguyen og Katherine Esquivel

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert