NON MEA SED TUA

Vårt flinke CFC-YFL lokallag er alltid engasjert og fokusert på å blomste innen troen. Men det er ikke bare viktig for dem å ha det gøy, men også stille spørmål om Guds vilje og følge gode forbilder. Her kan du lese om hva som skjedde under CFC-YFLs Ledertrening 15.17- februar.

Under ledertreningen hadde vi stort fokus på St. Paulus: hvordan han gikk fra å være en som forfulgte kristne til å selv bli kristen og forkynne Guds ord. Han ble selv forfulgt og møtte på utfordringer, men holdt seg stødig i troen og var villig til å gå igjennom utfordringene, fordi han elsket Gud. På denne måten skulle vi forstå hva det vil si å være en disippel, spesielt sammen som et styre.

 

Det ble holdt foredrag med aktiv bruk av Bibelen, i tillegg til workshops hvor vi hadde åpne diskusjoner og gjennomførte aktiviteter som gikk ut på åpenhet, nestekjærlighet, kommunikasjon, samarbeid og masse annet. Gjennom disse aktivitetene ble vi utfordret, men det skapte bedre og sterkere samhold iblant oss. Vi lærte at som et styre, må vi tørre å være ærlige med hverandre og bruke hverandre som støttespillere. For når noen går igjennom vanskeligheter vil det påvirke dynamikken i styret. Så derfor er vi avhengige av å være der for hverandre.

 

Vi hadde også flere worships (lovsang) gjennom helgen. Det å kunne lovprise Herren og be til Ham var en utrolig bra opplevelse! Et minne som sikkert sitter godt hos flere av oss, er de ulike bibelversene vi måtte memorere med partneren vår. Det ble mye latter og glede under disse presentasjonene.

Ved å kunne spille, lage mat og be sammen, skapte vi gode minner og bra stemning. Alt vi gikk igjennom sammen, var for å styrke fellesskapet vårt. For et styre som har et godt felleskap vil kunne tjene hverandre, og sine medbrødre og medsøstre med hjerte på rett plass og med Gud i fokus.

 

Skrevet av Sedem Abla Sefenu

 

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert